iDeal kampaania

Akadeemia kutsub suvekooli

Viljandi kultuuriakadeemia

FOTO: Marko Saarm

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurihariduse osakond korraldab enne uue õppeaasta algust 13.–15. augustini Viljandis ja Heimtalis huvitegevuse ja hariduse suvekooli. Akadeemia kodulehelt võib lugeda, et osalema oodatakse eelkõige huvitegevuse ja hariduse spetsialiste, huvijuhte, noorsootöötajaid ja pedagooge, kuid teretulnud on ka teiste erialade esindajad, kel soov huvitegevuse ja hariduse edendamisse panustada.

"Õpetajate kõrval on haridusmaastiku kujundajateks ka tugispetsialistid, noorsootöötajad ning isegi ettevõtjad," ütles huvitegevuse ja hariduse suvekooli programmi juht Külli Salumäe. Peamise probleemina toob ta välja haridusmaastiku osalejate väga erineva ja pigem kasina koostöövalmiduse õppetegevuste mitmekesistamiseks. "Head kogemused on süstematiseerimata, analüüsimata ja üldistamata ning seetõttu ei moodusta haridusarenduse osa," lausus Salumäe.

Huvitegevuse ja hariduse suvekooli "Kultuurimuutused ja muutuste kultuur" eesmärk on abistada huvitegevuse, hariduse ja noorsootöö spetsialiste, kes soovivad ideid ning kolleegide tuge õpikeskkondade lõimimiseks ja uute keskkondade loomiseks. Suvekoolis osalejatel on võimalik teha tutvust kolme õppeasutusega: Viljandi gümnaasiumis käsitleb direktor Ülle Matsin ootusi tänasele haridusele nii õppuri kui ühiskonna vaatevinklist, Heimtali põhikoolis kõneleb Rajaleidja keskuse eripedagoog Kristin Veltri keeruliste laste toetamisest tava- ja huvihariduses ning  Viljandi kultuuriakadeemias jagab õppejõud Lii Araste mõtteid suhtlemis- ja koostöökultuuri arengutest noorte- ja haridusvaldkonnas. 

Ettekannetele järgnevates aruteludes ja töötubades, mida suunavad Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ning Heimtali kooli pedagoogid, on osalejatel võimalik jagada praktilisi kogemusi ja arendada ettekannetest inspireeritud ideid uute tööviiside ning meetodite rakendamiseks. Heimtali muuseumis jagab suvekoolis osalejatega mõtteid õpetaja ja õpilase suhtlemisest tekstiilikunstnik, akadeemik ja Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Anu Raud.

Tagasi üles