Tulevik on õppekeskkondade lõimimine

Viljandi Kultuuriakadeemia peahoone.

FOTO: Marko Saarm

13.-15. augustil korraldab kultuuriakadeemia kultuurihariduse osakond huvitegevuse ja hariduse suvekooli „Kultuurimuutused ja muutuste kultuur." Loenguid saab kuulata kolmes Viljandimaa koolis. Osalema oodatakse neid, kes soovivad huvitegevuse ja hariduse edendamisse panustada.

Suvekool toimub enne uue õppeaasta algust Viljandis ja Heimtalis, et jagada ja edendada õppetegevuse mitmekesistamise võimalusi. Huvitegevuse ja hariduse suvekooli „Kultuurimuutused ja muutuste kultuur” eesmärk on abistada huvitegevuse, hariduse ja noorsootöö spetsialiste, kes soovivad jagada ja otsivad ideid erinevate õpikeskkondade lõimimisel ning uute keskkondade loomisel.

Osalema oodatakse eelkõige huvitegevuse ja hariduse spetsialiste, huvijuhte, noorsootöötajaid ja pedagooge, kuid teretulnud on ka teiste erialade esindajad, kel soov huvitegevuse ja hariduse edendamisse panustada.

Eesti haridusstrateegia 2035 heaolu ja sidususe visioonis tõdetakse, et juba täna on rohkesti õppetegevuse mitmekesistamise võimalusi. Piirid formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel on kadumas. Haridusmaastikul tegutsevad mitmekesistele koolidele lisaks ka mälu- ja kultuuriasutused, huvikeskused ja noorteorganisatsioonid, spordiklubid, seltsid ja mittetulundusühingud.

„Õpetajate kõrval on haridusmaastiku kujundajateks ka tugispetsialistid, noorsootöötajad ning isegi ettevõtjad,“ ütles huvitegevuse ja hariduse suvekooli programmi juht Külli Salumäe. Peamise probleemina toob ta välja haridusmaastiku osalejate väga erineva ja pigem kasina koostöövalmiduse õppetegevuste mitmekesistamisel. „Head sellealased kogemused on süstematiseerimata, analüüsimata ja üldistamata ning seetõttu ei moodusta haridusarenduse osa,“ lausus Salumäe.

Suvekoolis osalejatel on võimalus külastada kolme erinevat õppeasutust. Viljandi Gümnaasiumis käsitleb direktor Ülle Matsin ootusi tänasele haridusele nii õppuri kui ühiskonna vaatevinklist. Heimtali Põhikoolis kõneleb Rajaleidja keskuse eripedagoog Kristin Veltri keeruliste laste toetamisest tava- ja huvihariduses. Viljandi kultuuriakadeemias jagab õppejõud Lii Araste mõtteid suhtlemis- ja koostöökultuuri arengutest noorte- ja haridusvaldkonnas.

Ettekannetele järgnevates aruteludes ja töötubades on osalejatel võimalus jagada praktilisi kogemusi ja arendada ettekannetest inspireeritud ideid uute tööviiside ning meetodite rakendamiseks. Heimtali muuseumis jagab suvekooli osalejatega mõtteid õpetaja ja õpilase suhtlemisest tekstiilikunstnik, akadeemik ja Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Anu Raud.

Tagasi üles
Back