Sajad ettevõtjad pakuvad tööd tuhandetele alaealistele

Peale ettevõtjate pakuvad noortele Viljandis tööd õpilasmalevad.

FOTO: Elmo Riig

Tööinspektsioon edastab, et sel aastal on laekunud 3500 teadet alla 15-aastase töötaja kohta, see on 792 teadet rohkem kui möödunud aastal. Noortele pakub tööd ligi 550 ettevõtet.

"Noorte huvi tööle minna ning tööandjate valmisolek tööd pakkuda on mullusega võrreldes märkimisväärselt kasvanud," vahendas tööinspektsiooni kommunikatsiooni peaspetsialist Jana Rosenfeld.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul mõjutas kahe aasta tagune seadusemuudatus oluliselt laste ja noorte aktiivsust tööturul. „Juba kaks aastat pole vaja alla 15-aastase palkamiseks küsida tööinspektsiooni luba. Noore kohta tuleb vaid tööregistrisse sisestada andmed kümme päeva enne tööleasumist. Samuti võivad 13-14-aastased töötada seitse tundi päevas. Eelmisel aastal kasvatas see noorte huvi töötada ning tööandjate huvi neile tööd pakkuda. Sel aastal on töötavaid noori veelgi juurde tulnud,“ lisas Miidla-Vanatalu.

Miidla-Vanatalu rõhutas, et ka tööle asumisel vastutab lapse heaolu eest alati lapsevanem. „Kõikide alaealiste, sealhulgas 16- ja 17-aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. Vanem peab tutvuma lapse tulevase töö tingimustega, näiteks mitu tundi ja mis kellaaegadel noor päevas töötab, millised on tööülesanded ja nii edasi. Kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, siis on tööleping tühine,“ rõhutas Miidla-Vanatalu.

Tööinspektsioon kontrollib tööregistrisse sisestatu põhjal, kas pakutav töö on noorele sobiv. Kahtluste tekkimisel töö sobivusel võtab jurist tööandjaga ühendust, et leida võimalus töökohta või -tingimusi noorele sobivaks kohandada. Kui kümne tööpäeva jooksul pole tööandjaga ühendust võetud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Tagasi üles