Taimekaitsetöödel peavad kõik kasutajad järgima ohutusnõudeid

Põllumajandusamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendeid kasutades tuleb järgida kindlaid ohutusnõudeid.

FOTO: Marianne Loorents (Virumaa Teataja)

Taimekaitse kõrghooaeg on alanud ja põllumajandusamet tuletab meelde, et ohutusnõudeid peavad järgima kõik taimekaitsevahendite kasutajad: põllumehed, hobiaednikud, maanteede ja raudteede hooldajad, karuputke tõrjujad, haljastajad ning teised mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajad.

Pressiteates tuletatakse meelde, et kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid ning pruukida neid nii, nagu juhend ette näeb. Näiteks glüfosaati sisaldavaid preparaate on keelatud kasutada koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses ning saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. 

Taimekaitsetööde tegemise ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.

Majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid pruukida ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja kel on taimekaitsetunnistus. Professionaalne kasutaja järgib head taimekaitsetava, integreeritud taimekaitse põhimõtteid ja peab kasutatud vahendite kohta arvestust. Taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

Taimekaitsetunnistuse kehtivust saab kontrollida siin.

Koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel võib kasutada vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid.

Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmiseks kehtib Eestis juba aastaid kõikide õitsvate taimede, sealhulgas umbrohtude pritsimise keeld. Erandina võib õitsvaid taimi pritsida siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on selle kohta märge. Niisugusel juhul võib taimekaitsevahendit kasutada varahommikusel või hilisõhtusel ajal kella 22–5, mil mesilased ega teised tolmeldajad ei lenda. 

Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25 kraadi ja tuule kiirus suurem kui neli meetrit sekundis. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.

Et vältida taimekaitsevahendite sattumist pinna- ja põhjavette, on oluline kinni pidada kõigist veekaitsevööndi ning teistest kasutuspiirangutest.

Tagasi üles