Eestulewaks jõuluks soowitan oma maalt sõbradele oma rikast laagrit igasarnast õmbluse masinaid, käsi- ja jala-sõtkumisega, kõiksugu mänguasju, magusaid toiduasju, sitsi, willaseid riideid, jaki riiet, willaseid pää- ja ümberwõtmise rätikuid, sitsist pää-, kaela- ja ninarätikuid, kalewit jakkide ja kasukatele. Omast wiina-kauplusest soowitan kõiksuguseid minu oma wabrikus tehtud wiinasi, liköörisi, nõndasama ka wäljamaa joodawat wiina, rummi, konjaki, araki j. m. C. J. Lang Wiliandis.