Kiriku sõber on Jaak Pihlak

Fotol (vasakult) praost Marko Tiitus, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ja peapiiskop Urmas Viilma.

FOTO: Neil Viskov

Eile Helme kirikus kogunenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi praostkonna sinodil anti üle praostkonna tunnustused. Aasta töötegija tiitli pälvis organist, koorijuht ja helilooja Tuuliki Jürjo, kiriku sõbra aunimetuse koos sellega kaasneva nahkköites perepiibliga andis praostkond Viljandi muuseumi direktorile Jaak Pihlakule.

Sinod algas jumalateenistusega, millel jutlustas peapiiskop Urmas Viilma, ning jätkus ühise lõunasöögi ja koosolekuga. Tehti kokkuvõtteid lõppenud aastast.

Praost Marko Tiitus, kes enne sinodit oli käinud külas kõigil praostkonna kogudustel, ütles: "Pilt on lootusrikas. Kõigis praostkonna kogudustes tehakse pühendunud ja head tööd." 

Praosti hinnangul on kiriku ja koguduste mõju avalikus elus viimastel aastatel kasvanud. "Paljudes kogudustes tegeletakse kogukonda siduvate ettevõtmiste või teenuste pakkumisega, olgu näitena nimetatud Pilistvere koguduse suvekohvik Ingel, Viljandi Jaani koguduse lapsehoid, Viljandi Pauluse koguduse supiköök või Kolga-Jaani koguduse pühapäevakool, mis toimub kohaliku kooli huviringina.“

Praostkonna aasta töötegija aunimetuse pälvis Tuuliki Jürjo, kes tegutseb organistina Viljandi Jaani, Pauluse ja Paistu koguduses, on praostkonna muusikasekretär ning korraldab kontserte. Möödunud aastal anti Jürjo ettevõtmisel välja CD "Viljandi viisivihik", millel kõlavad kõigi Viljandi praostkonna kirikute orelid. Niisugune praostkonna oreleid tutvustav helikandja on Eestis seni ainulaadne. Tuuliki Jürjo on ka kirikumuusika liidu juhatuse esimees.

Viljandi praostkonna kiriku sõbra tiitli koos sellega kaasneva nahkköites perepiibliga andis praost Marko Tiitus Viljandi muuseumi direktorile Jaak Pihlakule. Ta on aastate jooksul teinud koostööd paljude praostkonna koguduste ja vaimulikega, nõustades neid kohaliku kihelkonna koduloo uurimises ja jäädvustamises ning vabadussõjas langenud kangelaste mälestuse jäädvustamises. Praost Marko Tiitus ütles, et Jaak Pihlak on paljude Eesti ja Viljandimaa kultuuriloos oluliste isikute mälestuse tähistamise algataja ning kaasanud sinna alati ka kiriku esindaja. "Väärtused, mida Pihlak oma missiooni täitmisel esindab, on paljuski ka kiriku väärtused," rõhutas praost.

Sinod valis praostkonnale järgmiseks neljaks aastaks uued juhid. Peapiiskop Urmas Viilma ettepanekul jätkab praostina Marko Tiitus, kes on selles ametis olnud viimased 12 aastat ning pälvis sinodi üksmeelse toetuse. Abipraostina jätkab Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer, praostkonna nõukogu liikmeteks valiti Taivo Lehesmets, Tarmo Loodus ja Ene Saar.

Peapiiskop Urmas Viilma rõhutas oma sõnavõtus sinodi liikmetele, et praegune aeg on kiriku tegevuseks ülisoodne. "Ei ole mingeid piire ega raame, mis takistaksid meil oma tööd teha, Kristust kuulutada ja rahvast teenida. Seda raamide või piiride puudumist tuleb meil kõigil kasutada, et minna inimeste juurde," sõnas peapiiskop.

Viljandi praostkonnas on 14 kogudust, lisaks Viljandimaa kogudustele Jõgevamaal Põltsamaa ning Valgamaal Helme ja Taagepera kogudus.

Sinod on praostkonna koguduste esinduskogu, kuhu kuuluvad kõigi koguduste vaimulikud ning igast kogudusest valitud kaks saadikut.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles