Politseinike nädalalõpp. Rahvast täis kainestusmaja ja hulk plekimõlkimisi

See plekimõlkimine juhtus Viljandis paar aastat tagasi. Juhid omavahel süüdlases kokkuleppele jõudnud ning kohale tulid politseinikud.

FOTO: Marko Saarm

Politseinikel oli lõppenud nädalavahetus kevadiselt töine, sest kolmandat nädalalõppu järjest on väljakutsete arv ligi kaks korda suurem kui talvisel perioodil. Kokku 50 väljakutsest moodustasid enamiku taas purjutajad: kainenema tuli panna koguni 13 inimest ning joobes juhte tabati kuus.

Kainestusmajas pole politseil olnud nii palju rahvast eelmisest suvest saadik. Samamoodi on tavatult suur roolijoodikute hulk, kusjuures kontrollitud juhte oli 218 ehk üsna tavapärane hulk nädala kolme viimase päeva kohta.

Joobes tegelaste kõrval nõudsid sel nädalavahetusel politseinike suurt tähelepanu väikesed liiklusõnnetused, mis lõppesid mõne auto kriimustamisega, aga õnnetuse põhjustaja lahkus sündmuskohalt politseile või kannatanule teatamata.

Viljandi patrullitalituse juht Alar Sadam pani kõikidele juhtidele südamele, et pärast õnnetust tuleb sõiduk kindlasti peatada ning uurida, ega keegi või midagi ole viga saanud.

"Kui liiklusõnnetuses ei ole vigastatuid, osalised on saanud süüs kokkuleppele ning vaidlust ei ole, tuleb kohe sündmuskohal täita kindlustuspaberid ning siis pole politseile teatamine kohustuslik," selgitas Sadam põhitõde. "Oluline on, et kindlustuspaberid täidetaks enne sõidukite liigutamist avariikohalt."

Kui õnnetus juhtub parklas ja teist sõidukijuhti ei ole parasjagu juures, tuleb juhtunust teatada politseisse või ära oodata kannatada saanud sõiduki juht ning siis omavahel asjaoludes selgusele ja kokkuleppele jõuda.

Oma autot või õnnetusse puutuvaid esemeid tohib enne politseinike kohalejõudmist liigutada vaid sellisel juhul, kui teiste sõidukite liiklus on võimatu. Enne peavad osalised olema süüs üksmeelele jõudnud ning tunnistajate juuresolekul peavad olema ära märgitud sõiduki ja esemete asend ning jäljed.

Sadama sõnul saavad vaieldavates olukordades palju aidata juhuslikud pealtnägijad. Seepärast soovitab politseinik leida kohalolijate või õnnetuse tõttu peatunud autojuhtide seast neid, kes avariid nägid. "Pange kindlasti kirja nende inimeste nimed, telefonid ja aadressid, sest nendest isikutest ja detailidest on hilisemalt asjaolude selgitamisel palju kasu," õpetas Sadam.

Küll aga nentis patrullitalituse juht, et harvad pole juhtumid, kus süüdlane hakkab oma olukorda nähes end õigustama või ei ole süüdlast kohe tuvastada võimalik. "Sel juhul tuleb usaldada politseinikke. Vormistavad nemad ju avariisid iga päev ning kindlasti teevad selgeks, kel on õigus ning kes on süüdi," lisas Sadam.

Tagasi üles