Viljandi linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

Viljandi linnavalitsus ootab 1. maiks taotlusi Viljandi linna õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi määramiseks. FOTO: Elmo Riig

1. maini saab esitada taotlusi Viljandi õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi määramiseks. Samaks ajaks oodatakse taotlusi linna projektitoetuse kolmandasse taotlusvooru.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskooli õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv või sinna õppima asuv õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu; kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses; kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale või kes õpib välisriikides enam kui kuus kuud.

Õpilasstipendiumi taotlusvormi leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas. Et spordistipendiumi taotletakse äärmiselt aktiivselt, on komisjon leppinud kokku, et ühte sportlast ei toetata aasta jooksul rohkem kui kaks korda.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust siinses kultuurielus.

Stipendiumide taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos tegevuse kirjelduse ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist või muust teosest, mille teostamiseks stipendiumi taotletakse.

Statuudid ja taotlemise ankeedid leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Taotlusankeeti täites palutakse olla hoolikas, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumide puhul ei arutata neid taotlusi, mille esitaja on varem stipendiumi saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida 1. maist  31. detsembrini toimuvale projektile. Projektitoetuste taotlemine toimub linnavalitsuse e-keskkonnas.

Tagasi üles
Back