P, 4.06.2023

Leie piirkond vajab hariduse andmisel lahendust

Alar Karu
, Viljandi vallavanem
Facebook Twitter
Comments
Viljandi vallavanem Alar Karu
Viljandi vallavanem Alar Karu Foto: Elmo Riig / Sakala

VAIDLUSED LEIE PÕHIKOOLI tuleviku üle algasid juba 2014. aastal, kui kooli õpilaste arv järsult vähenes. Lugedes vaid Sakala veergudelt kooli ümberkorralduse plaane, võib kõrvalseisjale jääda kahjuks mulje, et ümberkorraldusega kiirustatakse ja kogukonnaga ei soovitagi nõu pidada. Nii see siiski ei ole.

Esimese Leie kooli ümberkorralduse eelnõu esitas Kolga-Jaani vallavalitsus volikogule 2015. aasta sügisel. Tookord jäi hääli napilt puudu, et asi ellu viia.

Kohe pärast valdade liitumist soovis Viljandi valla uus juhtkond ennast Leie kooli probleemidega kurssi viia. Juba 2018. aasta kevadel kohtusime kooli hoolekoguga ning jõudsime ühisele meelele, et kuueklassiline kool koos lasteaiaga oleks parim. Lootsime, et kogukonnale vastu tulles saab hariduse andmisega selles piirkonnas rahumeelselt edasi minna.

Kahjuks hääletati järgmisel kohtumisel lastevanemate ja kohaliku kogukonnaga see ettepanek maha. Nõuti lasteaeda koos üheksa klassiga ja mingid muud valikud ei sobinud. Paraku on valla esindajad kuulnud kogukonnalt alati vaid seda kategoorilist seisukohta.

2018. AASTA OKTOOBRIS alustas vallavalitsus hariduse arengukava koostamist, et fikseerida hariduse hetkeseis ja töötada välja selle arengusuunad. Kava koostamisel osalesid teiste hulgas Leie lasteaia ja põhikooli hoolekogu esindajad ning õpilas­esindus. Toimus viis hariduse arengukava seminari, kus töörühma koosseisus olid nii vallavalitsuse kui ka vallavolikogu liikmed, kes panustasid aktiivselt oma ideede ja mõtetega. Saavutati kokkulepe, mida hakkab volikogu oma järgmisel istungil arutama.

Arengukava aruteludelt koorus välja ühine arusaam, et Viljandi valla haridusasutuse juhtimisulatus võiks olla lähema viie aasta jooksul 50 õpilast. Ühtegi protesti selle vastu ei esitatud.

Pärast hariduse arengukava esimest lugemist veebruarikuu vallavolikogu istungil kohtusime märtsi alguses veel eraldi Leie kooli ja lasteaia rahvaga, et tutvustada hariduse arengukava ja plaanitavaid tegevusi. Rääkisime, et alustame sellest, mille üle on aastaid vaieldud – Leie põhikooli tulevikust.

Allikas: HaridusSilm
Allikas: HaridusSilm Foto: Sakala

MIKS SIIS IKKAGI on vaja Leies koolikorraldust muuta?

Esiteks sellepärast, et seal õpib liiga vähe lapsi. Et elus hästi toime tulla, vajavad noored eeskätt koostöö- ja suhtlemisoskusi, kriitilist mõtlemist ning loomingulisust. Seda kõike arendatakse edukalt just kolmandas kooliastmes ja piisava hulga õpilaste korral. Kui veel 13 aastat tagasi käis Leie põhikoolis ligi 100 last, siis praegu on seal vaid 30 õpilast.

Teise ja kolmanda kooliastme õpilased vajavad ka rohkem valikuvõimalusi, kui nii väikese õpilaste arvuga koolis saab pakkuda. Lastel on liiga vähe omaealisi sõpru, kellega korraldada meeskonnamänge, osaleda maakondlikel ja üleriigilistel võistkondlikel spordivõistlustel, teha klassiõhtuid ...

Teiseks on kvaliteetse hariduse andmiseks vaja kvalifitseeritud õpetajaid, keda on olnud Leie kooli raske saada. Muu hulgas pole leitud tugispetsialisti, kelle järele on suur vajadus.

Kolmandaks on Leie põhikooli tegevuskulu ühe õpilase kohta poolteist korda ning lasteaia tegevuskulu lapse kohta ligi kaks ja pool korda suurem kui valla keskmine. Pikemas perspektiivis ei ole nii väikeste koolide ja lasteaedade pidamine vallale majanduslikult mõistlik, eriti kui lähedal asuvad kaks suuremat haridusasutust.

NÜÜD, KUI HARIDUSE arengukava on koostatud, tulebki hakata seda ellu viima. Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku luua Leie koolihoonesse Kalmetu kooli õpikeskus.

On mõistetav, et iga muudatus tekitab algul vastuseisu ja ebakindlust tuleviku suhtes. Samas pole õige väita, et kõik need pakutavad lahendused, mille loomisel osales 128 inimest – valla haridusasutuste juhid, hoolekogude ja mittetulundusühingute esindajad, vallavolikogu ja -valitsuse liikmed –, on põhjendamatud ja sobimatud.

Vallavalitsus toetub hariduse arengukava aruteludel kokkulepitud põhimõtetele ja arvestab ka kogukonna arvamust. Näiteks kohtumisel Leie lasteaia rahvaga, kus arutlesime rahulikult tuleviku üle, tegid lapsevanemad ettepaneku, et Leie koolihoones võiks olla lasteaiarühm ja neli klassi, mitte kolm, nagu oli vallavalitsuse plaan. Seda lastevanemate soovi me ka arvestame oma ettepanekus volikogule. Leie lasteaia laste arv ju näitabki kõige selgemalt selle piirkonna kooli tulevikku.

Laste piisav arv piirkonnas annab aluse ja põhjuse kooli pidada. Vallavalitsus austab lastevanemate soovi ning Leiesse jääb alles hubane kodulähedane lasteaed-maakool.

Samas usun, et kõik Leie kooli õpilased, kes peavad sügisel uude kooli minema, leiavad eest sooja ja mõistva suhtumise. Kalmetu kooli õpilased on seda lubanud ja valmis ühise perena omalt poolt panustama, et uute õpilaste kohanemine koolikollektiiviga oleks võimalikult kiire ja sõbralik.

LÕPETUSEKS. SOOVIME ju kõik, et Leies saaks viimaks läbi see kooliga seotud suur segadus, mis on põhjustanud meelehärmi nii lastevanematele kui ka koolipidajatele. Vallavalitsuse pakutud lahendus aitaks õppimise ja õpetamisega rahulikult edasi minna.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles