Viljandis jääb maamaksu suurus samaks

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Viljandi linnavolikogu kehtestas järgmiseks aastaks maamaksu määraks 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas ehk sama palju kui käesoleval aastal.


Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 1,8 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi pensioni saaja on vabastatud maamaksust endiselt kuni 20 euro suuruses summas. Ka represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud on maamaksust vabastatud täies ulatuses. Maksuvabastust saab taotleda isik, kes ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Maksuvabastuse aluseks võetakse 2011. aasta maamaksust vabastatute nimekiri. Isikud, kellel on õigus saada maksuvabastust, kuid kes ei ole seni esitanud avaldust, võivad seda teha 6. jaanuarini. Avaldus tuleb saata postiga aadressil Linnu tänav 2, 71020 Viljandi, tuua raekotta või linnavalitsuse majja Laidoneri plats 5.

Tagasi üles