Riik aitab vett voolama panna

Piduehtes kaev.

FOTO: Kristjan Teedema

Riik toetab hajaasustuse programmi tänavu 1,8 miljoni euroga, vähemalt sama palju raha annavad toetusteks omavalitsused oma eelarvest. Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist 13. maini. Taotlused tuleb esitada omavalitsusele.

Hajaasustuse programmi toel on võimalik välja ehitada veesüsteem ja kanalisatsioon, teha korda koduõuele viivad juurdepääsuteed või paigaldada elektrisüsteem. Statistikaameti andmetel on programmi elluviimise perioodi jooksul maapiirkonnas kanalisatsiooni või voolava veeta elavate perede osakaal järjest vähenenud.

Toetust saab taotleda elukohajärgsele majapidamisele, kuhu taotleja oli sisse registreeritud käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga. Programmist on võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta ja taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest. Omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, mis on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema. 

"Linnas elades ei kujuta me elu ettegi voolava kraanivee ja elektrita, kuid üle Eesti elab veel üksjagu peresid, kellele see on kättesaamatu luksus," mõtiskles regionaalhalduse minister Janek Mäggi pressiteate vahendusel. "Nii ei peaks see kindlasti olema. Toetame taas inimesi, kellel selleks investeeringuks raha napib."

2013. aastal käivitunud regionaalarengu programmiga tahetakse tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Riik annab perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot. Hajaasustuse programmi elluviimiseks on sealhulgas kavandatud 12 miljonit eurot riigi toetust. Programmi elluviimist korraldab ja omavalitsusi nõustab riigi tugiteenuste keskus.

Tagasi üles