Kuni 400 piimalehma pidajal on võimalik saada toetust

2. märtsil alustas PRIA loomakasvatuse taotluste vastuvõttu, mis kestab 21. märtsini.

FOTO: Kristjan Teedema

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) võtab loomakasvatuse taotlusi vastu 21. märtsini. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda veel 15. aprillini, aga siis vähendatakse toetust üks portsent iga hilinetud tööpäeva kohta.

PRIA info kohaselt on võimalik piimalehma kasvatamise otsetoetust saada kuni 400 piimalehma pidajal. Toetusega aidatakse just seda Eesti piimasektori osa, kus tootjate ja loomade arvu vähenemine on olnud viimastel aastatel kõige suurem.

Üleminekutoetust uttede ja ammlehmade kasvatamiseks saavad nende loomade pidajad. Uttesid peab taotleja nimel registris olema vähemalt kümme, ammlehmade arvu piirmäära ei ole. Loomakasvatuse üleminekutoetusega tahetakse tasandada põllumajandustootjate sissetuleku erinevusi võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajandustootjatega.

Nõuded on samasugused nagu eelmisel aastal: loomade vanus, arv, karjas pidamise aeg ja muu on kehtestatud maaeluministri määrustega. Samuti on toetuste saamise tingimused kirjeldatud PRIA kodulehel tänavuste loomatoetuste osas.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütles, et kõigil toetuse soovijatel tuleb taotlus täita ja esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. E-teenuste kasutajal on enda identifitseerimisel vaja kasutada ID-kaarti koos PIN-koodidega või Mobiil-ID-d.

"Soovitame klientidel kindlasti kontrollida, kas nende ID-kaardi sertifikaadid ja PIN-koodid on töökorras. Taotlust esitades jälgige abistavaid teateid veendumaks, et kõik soovitud toetused saaksid taotletud," rõhutas Trell.

Kõikide loomakasvatuse üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitab PRIA 10. juuniks, otsused tehakse 22. juuniks. Piimalehma toetuse ühikumäära kinnitab PRIA 1. detsembriks, otsused tehakse 10. detsembriks. Kuni 100 piimalehma pidaja saab kindlakstehtud loomade eest toetust kehtestatud ühikumäära alusel, 101–400 piimalehma pidaja toetus arvutatakse koefitsiendiga 0,5. Toetuste maksmine algab pärast otsuste tegemist.

Tagasi üles