Libedat teed aitab avastada veebileht

Teede tehnokeskuse veebileht tik.teeilm.ee pakub värsket infot teeolude kohta.

FOTO: Kuvatõmmis

Teede tehnokeskus kutsub üles ohutuse nimel kontrollima sõiduolusid portaalist tik.teeilm.ee ja maanteeameti veebilehelt tarktee.ee.

Teede tehnokeskuse juhataja Taivo Möll ütles pressiteate vahendusel, et teeinfo kontrollimine peaks olema sama loomulik kui enne pikemat sõitu klaaside ja tulede puhastamine või klaasipesuvedeliku lisamine.

Veebilehte tik.teeilm.ee kasutavad tema sõnul kõik riigiteede hooldusega tegelevad ettevõtted ja maanteeamet. Kuigi teenus on loodud eeskätt professionaalsete teehooldajate töövahendiks, saavad selle üldversiooni kasutada kõik huvilised. 

«Kui ilmateenistus teatab muutlikust ilmast, tasub analüüsida, milline võib olla selle mõju teeoludele,» lausus Möll. «Keerukamate ilmastikuolude korral peaks kindlasti enne pikemat sõitu kontrollima teeolusid ning arvestama madalama sõidukiiruse ja tavalisest hilisema kohalejõudmisega.»

Tema sõnul on Eestis kõige sagedasem ootamatu libeduse põhjustaja kiire temperatuuri langus pärast sadu. Teed on siis märjad ja niiskus ei jõua enne miinuskraadide tekkimist ära kuivada. 

«Kuigi teehooldajatel on see info olemas, siis lihtsalt füüsiliselt ei jõuta kõiki teid kohe soolaga üle puistata ja selline laussoolamine ei ole igal pool ka mõistlik,» kõneles Möll.

Kevadtalvel on üheks ohuks kohad, kus teele valgunud lumesulamisvesi temperatuuri langedes jäätub ja kuigi teekate on valdavalt kuiv ning sõiduolud väga head, võivad sellised lokaalse libedusega kohad tulla juhile ootamatult ja seetõttu ohtlikke olukordi põhjustada.  

Teede tehnokeskuse portaal tik.teeilm.ee annab lihtsa ja kiire ülevaate suuremate riigimaanteede käesoleva hetke oludest. Portaali on kokku koondatud maanteeameti ja lähimate Läti, Leedu ning Lõuna-Soome teeilmajaamade andmed, kuhu laekub iga kümne minuti tagant teeseisu ja temperatuuri kohta värske info.

Lisaks saab portaalist vaadata üldist ilmainfot, sealhulgas õhutemperatuuri, sademete, tuule kiiruse ja nähtavuse andmeid. Kaardirakenduses on näha ka kõigi teedele paigaldatud teekaamerate pildid, Waze'i rakenduse kasutajate sisestatud hoiatused ning häirekeskusele laekunud teated liiklusõnnetuste kohta. 

«Liiklejad saavad ka ise palju teha selleks, et teehoolde kiirus paraneks, sest nii maanteeinfo lühinumbrile 1510 kui ka Waze'i rakendusse jäetud teated jõuavad operatiivselt teehooldajateni,» lisas Möll.

Teede tehnokeskus tegeleb teeandmete kogumise ja analüüsiga, tee-ehituse mõõtmise ja kontrollimise ning intelligentsete transpordiinfosüsteemide arendamisega. Tehnokeskusele kuulub Eesti suurim tee- ja ehitusmaterjalide katse- ja arenduslabor.

Tagasi üles