Puudega inimesed saavad eluruumide ümberehitamiseks toetust küsida

Puudega inimesed saavad esitada taotluse kodude kohandamiseks oma vajadustele vastavaks.

FOTO: Urmas Luik

Veebruaris avaneb taotlusvoor, millega toetatakse omavalitsusi puudega inimeste eluruumide ümberkohandamiseks. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda linna- või vallavalitsusse.

"Omavalitsuse ülesanne on seista hea selle eest, et tema territooriumil elavad inimesed saaksid olla võimalikult iseseisvad ja elada väärikates tingimustes," ütles sotisaalminister Kaia Iva. Tema sõnul on esmalt oluline, et inimene annaks ise oma murest teada – seda on tal õigus teha kogu aeg.

Taotlusi võtavad inimestelt vastu elukohajärgsed omavalitsused, kes abistavad inimesi ka muudatuste tegemises. Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib omavalitsuse kulud 85 protsenid ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kodude kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised muudatused, näiteks kaldtee või platvormtõstuk, kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused, nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad esitada kõik puudega inimesed, sõltumata puudeliigist.

Eelmine taotlusvoor olik 2018. aastal. Rahandusministeerium rahuldas siis 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 2,4 miljoni euro eest.

Kodude kohandamiseks on eelarves veel seitse miljonit eurot ja selle abil on kavandatud enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.

Tagasi üles