Hinnatud laulupedagoogil valmis õpik

Hedi-Kai Pai

FOTO: Viljandi kultuuriakadeemia

Ilmus kultuuriakadeemia muusikaosakonna lektori Hedi-Kai Pai raamat "Laulumängud lastele". Kogumikus on originaalloominguna valminud 26 laulumängu koos metoodilise abimaterjaliga, mis selgitab, milliste oskuste arendamiseks iga laulumäng on mõeldud ning kus seda sobiks kasutada.

Kogumiku sihtrühm on üldharidus- ja huvikoolide muusikaõpetajad, samuti lasteaedade muusikaõpetajad, beebikoolide ning muusikaliste huviringide juhendajad. Raamatu sisuks on mängulisuse kaudu oskuste arendamine, muusika esitamise viiside tutvustamine (dünaamika ja tempo), laulumängude kaudu laste loovuse arendamine ning Orffi pillide saate lisamine laulumängudele.

Hedi-Kai Pai on töötanud pikalt Viljandi muusikakoolis eelkooli-, solfedžo- ja laulmisõpetajana. 2015. aastast juhib ta Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonnas koolimuusika eriala ning on laulu- ja hääleseade lektor. Ta on kaitsnud magistrikraadi Eesti muusika- ja teatriakadeemias koolimuusika erialal, magistritöö teema oli koolieelikute mänguline õppimine.

Raamatu sisutoimetaja on Eesti muusikaõpetajate liidu Orff-pedagoogika valdkonna juht Tuuli Jukk. 

Tagasi üles