Küberkiusamist on kogenud kolmandik kutseõpilastest

Uuringu kohaselt tajub küberkiusamist Eesti ühiskonnas probleemina 97 protsenti kutsekooliõpilastest ja vilistlastest. Foto on illustreeriv.

FOTO: Krists Luhaers

Iga teine Eesti kutseõpilane peab küberkiusamist suureks probleemiks ja iga kolmas on sellega ise kokku puutunud, selgub ligi 450 kutsekooliõpilase ning vilistlase seas tehtud uuringust.

Kutsekooliõpilaste digipädevusi edendava Samsung Digi Pass koolitusprogrammis tehtud uuringu kohaselt tajub küberkiusamist Eesti ühiskonnas probleemina 97 protsenti kutsekooliõpilastest ja vilistlastest.

Noorema põlvkonna mure

"Pooled vastanuist leiavad, et küberkiusamine ja -ahistamine on Eestis suur probleem, ning vaid kolm protsenti arvab, et see pole üldse probleem," ütles uuringu läbiviija Havas Estonia uuringute juht Mauri Sööt.

Digi Passi koolitusprogrammi juhi, Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere sõnul oskavad noored kaitsta oma seadmeid ja rakendada turvameetmeid, et vältida virtuaalseid riske. "Endiselt on probleem, kuidas kaitsta oma isikuandmeid ning osata arvestada ka teiste inimeste privaatsusega, et kaitsta end veebipettuste ja muude ohtude, sealhulgas küberkiusamise eest."

Digioskuste uuringus osalesid vähemalt 15-aastased kutsehariduse omandajad ning vilistlased, kes on lõpetanud kutsekooli viimase kuue aasta jooksul. Küberkiusamise või -ahistamisega on isiklik kogemus igal kolmandal vastanul.

Tähelepanuväärne on uuringu tegija sõnul, et selle all kannatab eelkõige noorem põlvkond. Kui vähemalt 24-aastastest vastanutest on küberkiusamisega kokku puutunud 22 protsenti, siis nooremate seas on see ligi kaks korda laiemalt levinud ja seda on kogenud 40 protsenti vastajatest. "Sellest võib järeldada, et tegemist on kasvava probleemiga," ütles Sööt.

Levinud probleem

"Küberkiusamine on kahtlemata ülemaailmne ja väga levinud probleem," märkis Egle Tamelyte, kes on koolitusprogrammi juht Baltikumis. "Sotsiaalvõrgustikud ja veebisuhtlus võtavad enda alla suure osa noorte igapäevaelust ning seetõttu ei saa seda teemat eirata. Ühena maailma suurimatest tehnoloogiaettevõtetest peame vajalikuks tõstatada diskussiooni digimaailma varjukülgede kohta ja ennetada nii tõsisemaid tagajärgi. Seetõttu käsitleme turvalisuse ja küberhügieeni teemat ka Digi Passi kutsekooliõpilaste haridusprogrammis."

Samast uuringust selgus, et 45 protsenti nendest uuringus osalejatest, kel on küberkiusamisega isiklik kogemus, on selle vastu ka midagi ette võtnud. Teisalt ei tea lingi viiendik probleemiga kokkupuutunuist, kuidas küberkiusamisega võidelda.

Tagasi üles