Kohus jättis Oja kooli õppetöö keelu jõusse

Kohus jättis Oja kooli kaebuse rahuldamata ning haridusministeerium ei pea Oja koolile tegevusluba andma.

FOTO: HEGE-LEE PAISTE

Tartu halduskohtu 7. jaanuari otsuse kohaselt jäi haridus- ja teadusministeeriumi käskkiri Oja koolile tegevusloa andmata jätmise kohta jõusse ja mittetulundusühingu Kasvukesa kaebus jäeti rahuldamata. Kohtuotsus ei ole jõustunud ja on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 6. veebruarini.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale

Mittetulundusühing Kasvukesa vaidlustas kohtus haridus- ja teadusministri mullu 20. juulil antud käskkirja, millega keelduti Oja koolile tegevusloa andmisest õppe korraldamiseks põhikooli esimeses ja teises astmes. Kaebaja taotles kohtus käskkirja tühistamist ning soovis, et ministrit kohustataks väljastama koolile tähtajatu tegevusluba õppe korraldamiseks põhikooli esimeses astmes ja tähtajaline tegevusluba kestusega viis aastat põhikooli teises astmes või kohustataks ministeeriumi lahendama uuesti kaebaja taotlused tegevusloa väljastamiseks.

Tagasi üles