Kaluritel tuleb pabereid täita

Et kalurid ka tuleval aastal leiva lauale saaks, peavad paberid korras olema.

FOTO: Mailiis Ollino

3. detsembril kell 9 algas järgmise aasta kalastuskaardi taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada veebikeskkonnas www.pilet.ee ja keskkonnaameti kontorites.

Kalastuskaarti on vaja, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, liivi või kuuritsat. Samuti on see nõutud õngpüünistega püüdmisel Endla looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal ning mõnel lõheliste jõel.

Taotlemisel tuleb arvestada ka seda, et 2018. aasta alguses jõustunud seadusemuudatusega ei anta enam kalastuskaarti isikule, kellel on viimase aasta eest püügiaruanne esitamata.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko soovitab kalastuskaardi ostmise eel plaanid põhjalikult läbi mõelda. "Luba ostetakse sageli mitu kuud varem, hiljem pole seda võimalik muuta, kehtetuks tunnistada ega selle eest makstud raha tagasi saada. Samuti ei tohi luba kellelegi teisele kasutamiseks edasi volitada. Limiidita lube, näiteks õngpüünistega lõhejõgedel kalastades või liivi, kuuritsat ja kadiskat kasutades soovitame osta vahetult enne kalapüügile minekut," selgitas Rakko.

Kalastuskaartide jaoks on kehtestatud eraldi limiit, mis iga aastaga nihkub aina rohkem internetis müüdavate lubade kasuks. Tuleval aastal jagatakse 94 protsenti lubadest elektroonilise kanali ja 6 protsenti keskkonnaameti vahendusel. Silma looduskaitsealal kalastamiseks saab luba taotleda vaid internetist.

Kui 2017. aastal sai esimest korda osta nädalasi võrgulube merele ja 2018. aastal ka Võrtsjärvele, siis tuleval aastal lisanduvad sellesse nimekirja kõik siseveekogud, välja arvatud Peipsi järv. Kui merel ja Võrtsjärvel jäid nädalaste kõrval kehtima kuuajalised load, siis siseveekogudes hakkavad olema vaid nädalased load.

Internetis luba taotledes tuleb end autentida ID-kaardi, mobiili ID või internetipanga vahendusel. Maksta tuleb kohe pärast taotluse esitamist internetipanga vahendusel või krediitkaardiga. Keskkonnaametile saab taotluse esitada ameti maakondlikes kontorites. Taotluse võib saata ka postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga, kuid sel juhul tuleb arvestada, et taotluse esitamise tähtajaks arvatakse selle keskkonnaameti dokumendiregistris registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mis on kindlasti hilisem taotluse saatmise ajast. Taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras.

Pikemalt saab lugeda kalastuskaardi taotlemise kohta keskkonnaameti kodulehelt

Määruse 2019. aasta ajutiste püügikitsenduste, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarvu kohta harrastuskalapüügil leiab Riigi Teatajast.

Tagasi üles