Viljandlasi oodatakse arengukava koostamises kaasa rääkima

Viljandi linnulennult. 

FOTO: Marko Saarm

Viljandlasi kutsutakse linna uue arengukava loomises kaasa rääkima veebipõhises küsimustikus, kus saab avaldada oma arvamust, kuidas ollakse rahul seniste arengutega Viljandis ning mida võiks teha teisiti ja paremini. Vastuseid oodatakse järgmise aasta 1. veebruarini.

Arengukava koostamist juhtiva linnavolikogu ajutise komisjoni esimehe Helmut Hallemaa sõnul on oluline, et arengukava koostamises osaleksid erinevate alade asjatundjaid, sest nii kajastab see võimalikult paljude linlaste soove. 

«Viljandi arengut kavandades peame silmas, et paraneks linlaste elukeskkond ja Viljandi muutuks veelgi atraktiivsemaks. Arengukava koostamise protsessis osalevad paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid ning oma sõna kaasa ütlema kutsume linna arengust huvitatud linlased,» ütles Hallemaa.

Viljandi tuleviku kavandamise eesmärgil algatas linnavolikogu Viljandi arengustrateegia 2030+ ning arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 koostamise ning moodustas arengudokumentide koostamiseks ajutise komisjoni.

Nendeks moodustati ka valdkondlikud töörühmad. Säästva ja rohelise Viljandi töörühma juhib Marko Suvisild, Harri Juhani Aaltonen veab hubase ja turvalise Viljandi töörühma, kultuuri- ja spordilinna töörühma eesotsas on Marko Tiitus ning kaasava Viljandi üle peamurdmist juhib Karl Õmblus.

Hallemaa sõnul on töörühmade ülesandeks analüüsida oma valdkonna hetkeolukorda, tuua välja peamised probleemid ja arenguvajadused, sõnastada arengueesmärgid ja koostada tegevuskava nende realiseerimiseks.

Tagasi üles
Back