Riigikohus mõrvari ja vägistaja kaebust arutama ei hakanud

Viljandi kohtumajas Tairo Poopuule määratud karistus jäi kehtima ka kõrgemates kohtuastmetes.

FOTO: Marko Saarm

Et riigikohus mõrva ja vägistamise eest 15 aastaks vangi saadetud 23-aastase Tairo Poopuu kaitsja esitatud kassatsiooni arutama ei hakka, jõustus esmaspäeval lõplikult Poopuule mõistetud karistus.

Riigikohtusse pöördus pärast ringkonnakohtu otsust vaid Poopuu kaitsja, kes soovis 17-aastase neiu mõrva ümberkvalifitseerimist tapmiseks ning karistuse vähendamist. Prokurör, kes nii maakohtus kui ringkonnakohtus küsis karistuseks eluaegset vangistust, kõrgeimasse kohtuastmesse enam ei pöördunud.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis suve lõpul tõendeid hinnates, et Poopuu ja kannatanu suguühe toimus viimase tahte vastaselt ja süüdistatav kasutas seejuures vägivalda. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Poopuu allutas kannatanut vägistamise ajal kaelast pigistades vägivallaga oma tahtele. Toimepandud vägistamise varjamiseks tappis süüdistatav kannatanu, pigistades teda kätega kõrist kuni viimase surmani.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole põhjendatud Viljandi kohtumajas määratud karistuse kergendamine ega selle raskendamine. Karistuse puhul arvestas kohus kergendava asjaoluna seda, et kohtumenetluse ajal hüvitas süüdistatav vabatahtlikult kannatanule ehk tapetud neiu emale ligi 600-eurose rahalise kahju. Samas karistusseadustikus loetletud karistust raskendavad asjaolud antud juhul puuduvad. Lisaks on kohtuotsusega vähenenud Poopuu esialgse süüdistuse maht, sest ta mõisteti juba maakohtus õigeks tapmise toimepanemises vägistamise hõlbustamise eesmärgil. Nimetatud teos õigeksmõistmist ei vaidlustanud ringkonnakohtus ka prokurör.

Tartu maakohus mõistis Poopuu süüdi selle aasta 30. aprillil. Karistuse kandmise algust arvestatakse möödunud aasta 11. juunist, kui ta peeti kahtlustatavana kinni. Kannatanule tuleb Poopuul mittevaralise kahjuna hüvitada 10 000 eurot ja kannatanu õigusabikulude katteks riigile 2044 eurot.

Poopuu kutsus eelmise aasta 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas. Süüdistuse järgi pigistas ta vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine.

Tagasi üles