Kodanik on täiesti tavaline inimene

Lembit Kruuse

FOTO: Elmo Riig / Sakala

EESTIS TÄHISTATAKSE homme kodanikupäeva. Selle eesmärk on teadvustada kodanikustaatust, suurendada kodanikuuhkust ning juhtida tähelepanu kodanikukohusele ja -vastutusele. Sel aastal on moto «Kodanikuks kasvanud».

Kodanikupäeva tähistatakse igal aastal. Avalikkus arutleb sel ajal, mida tähendab olla kodanik. Tundub, justkui saadakski kodaniku ideaal nõnda, et inimesele lisatakse ohtralt ilustavaid omadusi ja andeid.

Kõlavate sõnade taga peaks kummatigi olema lihtne sisu: valmisolek ja soov vaadata oma igapäevaelus ka koduuksest kaugemale, arvestada tavapärastes tegevustes teisi ning lüüa võimaluse korral kaasa kogukonna heaks ettevõetavates tegemistes. Sellest piisab.

Meie maailm saab alguse lihtsatest asjadest: meist endist, sellest, kuidas märkame ja tajume ümbritsevat. Sageli on iseendasse märksa raskem vaadata kui kaugemale.
Enamasti soovime muuta teisi ega ole valmis võtma käsile ennast. Ometi on võimalik endki parandada. Ehk on just praegu sisekaemuse aeg?

Maailma muutmiseks ja ühiskonna kujundamiseks peame saama ise muutuste osaks ning olema valmis endast midagi loovutama. Andes head, on meil võimalik sedasama vastu saada. Naeratades teistele, saame vastuseks naeratuse. Eks ütle vanarahva tarkuski, et mida külvad, seda lõikad.

ÜKS EAKAS mees, Pikkar Joandi on võtnud südameasjaks tähistada Vastemõisa piirkonna kunagiste koolide asukoht. Korraldades juba hävinud koolimajade asemele infotahvlite paigaldamist, talletab ta ajalugu.

Ta teeb seda siirast soovist jäädvustada oma teadmised ning anda panus piirkonna ning kogukonna ühendamisse, loomaks neile lisaväärtust.

Pikkar Joandi ei ole oma algatuses üksi, teda aitavad mõttekaaslased ja — ime küll — need üritused õnnestuvad alati. Neid oodatakse.

Koolide asupaiga praegused omanikud, ettevõtjad ja kohalikud elanikud pakuvad tuge, sest see, mida ta teeb, tuleb südamest. Kasvama saab hakata ainult vastuvõtlikule pinnasele langev seeme.

Teame ka Ako Lutsu ning seda, kuidas ta organiseeris vabatahtlike annetuste toel kõnniroboti soetamist. Suur hulk inimesi sai väljendada oma tahet, toetades seda algatust — olgu siis rahaga või tegevusega, mis aitas seda koguda.

Selliseid näiteid võiks tuua palju. Tunnustus kõigile, kes end siin ära tundsid!

KUS ON tegevust, seal leidub alati ka vastuseisu, ent isetuid ja häid tegusid saadab edu. Need on kantud inimeste armastusest elu, iseenda, teiste ja kogukonna vastu. Sellistel andjatel ei ole hirmu, et nad jäävad andes vaesemaks.

Niisiis seisab kodaniku määratluse ja rolli taga inimene, kes on valmis midagi andma — olgu või rõõmsat meelt, olgu või naeratust.

Tagasi üles