Järgmine aasta kuulutatakse eesti keele aastaks

Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Reps

FOTO: URMAS LUIK (Pärnu Postimees)

Haridus- ja teadusministeerium kuulutab järgmise aasta eesti keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevustega väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et keel on ühine väärtus ja põhiosa Eesti identiteedist. "Eesti keele, kultuuri ja omariikluse kestlikkuseks tuleb meil endil tööd teha ja vaeva näha. Hea keelekasutusega saab igaüks anda panuse eesti keele säilimiseks ja arenguks. Soovin kõigile selget ja arenevat keelekasutust ning head eesti keele aastat 2019."

Eesti keelest kui riigikeelest räägiti esimest korda 1919. aasta 4. juunil vastuvõetud eelkonstitutsioonilises aktis "Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord". Eesti keele staatus riigikeelena kinnitati 1920. aastal Eesti Vabariigi esimeses põhiseaduses.

Keelele pühendatud ettevõtmised kestavad terve aasta, igas kuus on mõni keskne ürtus. Jaanuar on kirjanduse, veebruar keeletoimetamise ja selge keele, märts emakeele, aprill keeleteaduse, mai terminoloogia ja oskuskeele ning juuni keele staatuse ja maine kuu. Juuli on laulupeokuu, august rahvuskaaslaste, september keeleõppe ja tõlkijate, oktoober lugemis- ja mängukuu, november eestikeelse teaduse ja keeletehnoloogia ning detsember eestikeelse hariduse kuu.

Emakeele selts koos valla- ja linnavalitsustega korraldab Eesti maakondades kümme keelepäeva, millel tutvustatakse eesti keele riigikeeleks kujunemist ja riigikeele rolli kõigile huvilistele.

Eesti keele instituut valmistab ja ETV näitab uusi keelekildusid, mis tutvustavad keeletööstust ja erialasid. Rahvusringhääling käivitab intervjuude sarja tuntud inimestega, kes räägivad oma suhetest eesti keelega ja eesti keele olulisusest. Lisaks korraldab rahvusringhääling kampaania, millega teadvustatakse emakeelt kõige ilusama sõna otsimisega.

EV 100 ürituste sarja jätkab "Hakkame sõnu sättima", mis tutvustab terminitööd ja kaasab kõiki eestikeelsete terminite loomisse.

Tagasi üles