Päästeameti reid näitas, et paljudes kortermajades pole tuletõkkeust

Päästeameti sõiduk

FOTO: Elmo Riig

Päästeameti läinud nädalal kõikjal Eestis korraldatud reidil selgus, et enamik kontrollitud kortermajadest ei vastanud tuleohutusnõuetele. Ka kõigis Viljandimaal kontrollitud majades oli neid nõudeid suuresti eiratud.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Marek Kiige sõnul kontrollisid Viljandimaal inspektorid 11 kortermaja, neist viis olid Viljandis. Kahjuks oli tuleohutus puudulik kõigis kontrollitud majades.

Kiige sõnul oli Viljandimaal üheks suureks probleemiks see, et majades, kus kasutatakse tahkeküttel töötavaid seadmeid, ladustatakse küttematerjali keldrisse ja ühiskasutatavatele pindadele. Samal ajal pole keldrist ja trepikojast moodustatud eraldi tuletõkkesektsioone. Täpsemalt tähendab see, et keldri ja trepikoja vahel pole tuletõkkeust.

Kiik selgitas, et kui keldris süttib tulekahju, levivad suits ja kuumus lihtsasti trepikotta ning see lõikab elanikel võimaluse majast ohutult väljuda. "Keldrisse ladustatud suure koguse kütte- ja muu põlevmaterjali põlengut on päästjatelgi äärmiselt raske kustutada, sest temperatuur tõuseb kõrgeks ning keldris on tulekolletele keeruline ligi pääseda," rääkis Kiik. 

Tulemuseks on see, et halvasti tihendatud torude või juhtmete läbiviikudest levivad suits ja tuli tõenäoliselt edasi ka keldri kohal olevatesse korteritesse.

Samas lausus Kiik, et tal on hea meel selle üle, et evakuatsiooniteedega oli võrreldes eelmiste kontrollkäikudega olukord palju parem. Teed, mille kaudu inimesed ohu korral majast kiiresti väljuda saavad, olid üldiselt vabad ning väiksemaid takistusi leiti üksikutes kohtades.

Viljandis Lembitu puiestee kortermaja keldrist leidis ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Sigrit Murdla suure koguse küttematerjali ladustatuna ümber elektrikilbi. "Kõige kurvem oli see, et puud polnud keldrisse pandud isegi mitte ruumipuuduse, vaid pigem mugavuse pärast. Maja lähedal oli selle tarbeks kuur," ütles Murdla. Juhtivinspektor lisas, et hoolimatult käituvad elanikud ei pane ohtu ainult ennast, vaid kogu maja elanikud, sest tuli ohvreid ei vali.  

Ühistu suhtes alustati haldusmenetlust, millega nõutakse puude keldrist äraviimist. Veel tuleb ühistul paigaldada keldri ja trepikoja vahele tuletõkkeuks, et moodustuksid eraldi tuletõkkesektsioonid ja oleks takistatud keldritulekahju ning selle suitsu levik trepikotta. Kui tähtajaks puudusi ei kõrvaldata, määratakse ühistule sunniraha. Inspektoritel on võimalik puude omanikku väärteo korras ka eraldi rahatrahviga karistada.

KONTROLL

Päästeameti reidi tulemused Viljandimaal

Kontrollitud kortermaju       11
Puudustega kortermaju         11
Korras kortermaju                   0
  
Kontrolli tulemusena avastatud puudusi 27
Evakuatsiooniteed                                          4
Evakuatsioonipääsud                                     1
Tuletõkkesektsioonid                                      10
Küttesüsteem                                                  1
Elektripaigaldised                                            5
Põlevmaterjali ladustamine                             6
Päästemeeskonna juurdepääs                       0
Tuleohutuspaigaldised                                    0
  
Alustatud väärteomenetlusi                           0
Trahvide kogusumma                                    0
Trahvisummade vahemik                               0
Alustatud haldusmenetlusi                             9

Allikas: päästeamet

Tagasi üles