Eesti ja Soome hakkavad esimesena Euroopas digiretsepte vahetama  

Eestist ja Soomest saavad kaks esimest Euroopa riiki, kes hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama.

FOTO: Liis Treimann

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile piiriülese andmevahetuse määrused, milles täpsustatakse, mis ja kuidas andmed Eesti ja teise riigi registrite vahel liiguvad. Muudatustega võimaldatakse välisriigis viibivatele inimestele kvaliteetsemat arstiabi ja ravimite kättesaadavust tänu elektrooniliselt edastatavatele andmetele. Eestist ja Soomest saavad kaks esimest Euroopa riiki, kes hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama.

 Riikide andmevahetuse määrustes sätestatakse vahetatavate retseptiandmete ja terviseandmete täpsemad andmekoosseisud ning andmevahetuse logide säilitamise kord. Samuti kinnitatakse, et elektroonilise retsepti vahetamisel lähtutakse retsepti väljastanud liikmesriigis kehtestatud erisustest.

 "Eestis on tavapärane, et arstid saavad kasutada tervise infosüsteemi patsiendi terviseandmete vahetamiseks, samuti toimib meil juba aastaid digiretsept. Kavandatavate muudatustega võimaldame vahetada patsiendi haigusloo andmeid ja digiretsepte üle piiri," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. "See annab meie inimestele võimaluse välisriigis viibides, aga ka Eesti külalistele siin osta mugavalt retseptiravimeid ja välisriigis terviseprobleemi tekkimisel on arstil kvaliteetsema ravi osutamiseks ligipääs inimese haigusloo kokkuvõttele."

Eestis arendatakse esimesena 2018. aasta lõpuks välja võimalus apteekritel pärida teises liikmesriigis väljakirjutatud elektroonilist retsepti. Teises etapis arendatakse 2019. aasta suveks välja võimalus edastada Eestis väljakirjutatud elektrooniline retsept teise riiki.

Aastaks 2020 on kavas luua võimalus edastada teise liikmesriiki patsiendi kohta Eestis koostatud haigusloo kokkuvõte ning Eesti arstidel võimalus pärida teiste liikmesriikide inimeste terviseandmete kokkuvõtet. Infovahetuse peamine eesmärk on parem ravikvaliteet ja patsiendiohutus.

 Andmete liikumisel riikide vahel toimub automaatne tõlkimine, mis võimaldab muuhulgas Eesti apteekril lugeda välisriigi digiretsepti eesti keeles. Inimesele jääb tervise infosüsteemis võimalus piirata oma terviseandmete liikumist riikide vahel.

Tagasi üles