1.    Võistluse korraldaja on AS Eesti Meedia (ajalehtede Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Tartu Postimees  ja Lõuna-Eesti Postimees väljaandja) koostöös ettevõtete ja asutustega –Fortum Eesti AS, Valicecar OÜ, Kesklinna Hambakliinik OÜ, Danspin AS, Pärnu Mai Kool, Trimtex Baltic OÜ, Grundar Puit OÜ, Nurmet OÜ, LV Metall OÜ, Savirehvid OÜ, Metsis OÜ, Kanpol OÜ, Swedbank AS

2.    Osaleda saavad kõik Viljandimaa maakonnas elavad eelkooliealised lapsed.

3.    Võistlus toimub 10 oktoobrist kuni 2. novembrini 2018.

4.    Võistlusele tööde esitamise hiliseim tähtaeg on 2. november 2018 (postiga saates arvestame 2. novembri postitempliga töid).

5.    Võistlusel on 14 teemat, mis on jagatud koostööpartnerite vahel:

Kuu

Teema

Ettevõte

Esikaas

Sakala jõulukaart

Sakala

Jaanuar

Kes elab metsa sees?

Combimill Sakala OÜ

Veebruar

Mis on kultuur?

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Märts

Minu lemmikmänguasi

Viljandi Tarbijate Ühistu Coop

Aprill

Minu isa uus auto

Rael Autkeskus OÜ

Mai

Liikumine teeb mind rõõmsaks

SA Viljandi haigla

Juuni

Kelleks tahan saada

Viljandi Kutseõppekeskus

Juuli

Loomade pidu folgil

Lemmikloomateenused OÜ

August

Lapsed poes

Mones&Tuur OÜ

September

Puust saab kõike teha

Roger Puit AS

Oktoober

Tulevikuauto

Alux Trading OÜ

November

Kodusoojus suure korstnaga katlamajast

ESRO AS

Detsember

Minu päkapikumaa

Silindia Ehitus OÜ

Aasta 2020

Pank mobiiltelefonis

Swedbank AS

6.    Igast 14 teemast valib korraldajapoolne žürii välja ühe võidutöö, mis avaldatakse Sakala kalendris.

7.    Võidutöö joonistuse osale lisatakse selleks ettenähtud kohale koostööpartneri sümboolika.

8.    Iga võidutöö valimise žüriisse kuulub teema valinud ettevõtte esindaja.

9.    Iga osaleja saab joonistamiseks valida 1 kuni 14 teemat ja saata ühe töö iga teema kohta. Läbi lasteaia laekuvaid töid palume lasteaial esitada kuni 10 tööd ühe teema kohta.

10.    Iga joonistuse tagumisele küljele tuleb lisada nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Tööle võib lisada selgitava teksti joonistuse kohta.

11.    Töö esitamisega võistlusele koos töö autori nime, vanuse ja võimalusel lasteaia nimetusega loeme autori lapsevanema/ hooldaja nõusolekuks neid töid võistluse korraldaja poolt tasuta kasutamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult õigust avaldada tööd reklaamis, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, korraldaja koostatud kalendris jne). Töö esitamisega kinnitab autori esindaja selle originaalsust.

12.    Võistlusele esitatud tööd jäävad korraldajale.

13.    Korraldaja peab töö avaldamisel ära märkima vähemalt töö autori nime, kuid võib ära märkida ka vanuse, lasteaia ja rühma.

14.    Töö (joonistus) tuleb esitada A4 formaadis paberil ja landscape (horisontaalses ehk laiupidi) formaadis.

15.    Joonistamise vahend on vaba (pliiats, vildikas, guašš, rasvakriit, akvarellvärv jne).

16.    Tööd palume tuua Pärnu Postimehe toimetusse (Tartu 8, 71020 Viljandi) või postitada samal aadressil märgusõnaga „Mina märkan”.

17.    Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale.