Riigikohus kutsub õpilasi õigust mõistma  

Riigikohtu hoone Tartus Toomemäel.

FOTO: Sille Annuk

Riigikohus kuulutas välja  õpilastööde konkursi, millest on oodatud osa võtma IX–XII klassi õpilased.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise kaasuse seast. Arutleda saab muu hulgas selle üle, kui avalikult üht avaliku elu tegelast meedias kujutada tohib (halduskaasus), ning otsustada, kas vallamaja katuse remondi tarvis läbipaistmatult raha liigutanud majandusnõunik kuritarvitas usaldust või mitte (kriminaalkaasus). Tsiviilkaasus aga viskab õhku küsimuse lapsele elatise maksmise kohta: kes, millise summa ning millistel tingimustel maksma peab?

«Nii nagu maailm meie ümber ei ole mustvalge, ei ole seda üldjuhul ka vaidlused, millega kohtunikud silmitsi seisavad. Tee õiglase kohtulahendini algab õigest rõhuasetusest asjaolude hindamisel, millele järgneb loogiline analüüs ja lahenduse väljapakkumine. Konkurss pakub õpilastele võimaluse asetada end otsustaja rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on erinevaid huve kaaludes õige ja õiglase otsuseni jõuda,» rääkis riigikohtunik ja selleaastase kaasuskonkursi žürii esimees Paavo Randma pressiteenistuse vahendusel. Tema sõnul on konkursi mõte arendada noorte analüüsi- ja argumenteerimisoskust ning neid ette valmistada mis tahes konfliktide mõistlikuks ja loogiliseks lahendamiseks.

Konkursikaasuse peab lahendama samamoodi, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus: vaidluse võib lahendada loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video või muu. Igal juhul on oluline, et lahendus lähtuks peaasjalikult konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

Õpilastöid ootab riigikohus 9. novembriks. Parimate tööde autoreid tunnustab riigikohtu esimees aktusel tuleva aasta jaanuaris. Täpsemalt saab konkursitingimusi ning selleaastasi kaasusi vaadata konkursi veebilehelt.

Tänavune konkurss kannab numbrit 14 ning on pühendatud riigikohtu 99. aastapäevale ja ringkonnakohtute 100. sünnipäevale. Kaasuskonkursi väljakuulutamine on osa õigusemõistmise nädalast, mille tegevuste kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Tagasi üles