Enim noori töötas suvel kaubanduses

Eesti kaupmeeste liidu korraldatud küsitluses selgus, et enamik suvel tööd teinud noortest leidis rakendust kaubanduses.

FOTO: Arvo Meeks

Noorte seas oli kõige populaarsem valdkond suviseks töötamiseks kaubandus, järgnesid kontoritöö, toitlustus ja ehitus. Suvel teenitud raha kulub noortel peamiselt toidule ja vaba aja veetmisele, selgus septembri jooksul 15–24-aastaste seas Eesti kaupmeeste liidu tellitud veebiküsitlusest.

Veidi enam kui viiendik küsitlusele vastanud noortest, kes suvel töötasid, tegid seda mõnes jaekaubandusettevõttes. Eriti populaarne oli kaubandus just keskkooliõpilaste seas: iga neljas neist töötas selles sektoris. Kontoris töötas 18 protsenti, toitlustuses 16 ja ehitusel 12 protsenti vastanutest.

Seejuures olid töökoha valikul suured piirkondlikud erinevused. Kui pealinna ja Ida-Virumaa ümbruse noored teenisid taskuraha põhiliselt kaubanduses ja kontoris, siis Tartumaa ja Lääne-Eesti noored rohkem toitlustuses ja Lõuna-Eesti noored ehituses.

Suvine töötamine noortele valdavalt meeldis ning enam kui pooled vastanutest leidsid, et nad tahaksid suvel proovitud valdkonnas veelgi töötada. Eelistati ülekaalukalt töövormi, kus nädalas saab teha paar pikka tööpäeva ja muud päevad on täiesti vabad. Kella üheksast viieni graafikut eelistaks vaid iga neljas noor.

Küsitlusest selgus, et noortele meeldis suvetööl enim saada uusi teadmisi ja oskusi, teisena toodi välja toredad töökaaslased, töötasu oli alles kolmandal kohal. Enamasti jäi suvel teenitud summa 500 ja 1500 euro vahele ning keskkooliõpilased lubasid selle kulutada valdavalt toidule, vaba aja veetmisele ja riietele, üle 20-aastased aga pigem eluasemele ja kommunaalmaksetele.

Küsitlusele vastas 307 noort vanuses 15–24, kes kõik suvel töötasid.

Tagasi üles