Ettevõtjaid oodatakse koolides

Ettevõtjad ja tippjuhid lähevad ka sel aastal üld- ja kutsehariduskoolesse, et julgustada noori mõtlema ettevõtlikult.

FOTO: Marko Saarm

Eesti ettevõtjad ja tippjuhid käivad ka sel aastal üld- ja kutsehariduskoolides, et julgustada noori mõtlema ettevõtlikult. Tunde annavad nad 1.–5. oktoobrini kestva ettevõtlusnädalala jooksul. Ettevõtjatel ja koolidel on võimalik end veel kirja panna veebilehel www.mystory.ee. Varem kandis ettevõtmine nime «Ettevõtlikkus kooli» ning seda korraldatakse neljandat aastat järjest.

Algatusega tahetakse näidata peatsetele koolilõpetajatele ettevõtlikuks saamise teekonda isiklike edulugude kaudu. Selleks jagavad ettevõtjad ühe koolitunni jooksul noortega oma lugu: kuidas nemad ettevõtjaks või tippjuhiks said ja millised on olnud suurimad proovikivid sel teel.

Eelmisel aastal käis «Minu loo» üritusel Viljandi Kesklinna koolis ja Viljandi kutseõppekeskuses Karin Kuimet, kes on ettevõtluskõrgkooli Mainor lektor. Kuimet leiab, et uute inimestega kohtumine elavdab õpet ja muu hulgas võivad õpilased endalegi märkamata saada inspiratsiooni tulevikutegevusteks.

«Minu loo»  algatuse puhul toob Karin Kuimet välja, et kõik on hästi korraldatud ega nõua mingeid lisaponnistusi peale aja leidmise ja ettekande ettevalmistamise. «Minu arvates on vahva näha, mis toimub Eesti erinevates koolides. Koolide valikul ei ole mul eelistusi olnud. Tore, kui kutsutakse ja saab ka väljapoole pealinna kiigata,» kõneles ta.

KredExi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul ei ole algatuse eesmärk üksnes ettevõtluse edendamine, vaid ettevõtlikkust tuleb näha kui eluhoiakut. Ta on veendunud, et ettevõtlus on majanduse mootor ning kindlasti on seetõttu eesmärk sisendada noortele julgust ettevõtlusega alustamiseks. «Ent olulisem on, et noortest sirguksid ettevõtlikku vaimu kandvad kodanikud, kes ei karda väljakutseid ning näevad võimalusi seal, kus paljudel vaid takistused silma hakkavad,» kõneles Liiver.

«Minu lugu» saab teoks KredExi, Eesti tööandjate keskliidu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja sihtasutuse Tuleviku Kool koostöös.

Eelmisel aastal käis 107 koolis oma lugu jagamas 103 ettevõtjat. Sel aastal end juba kirja pannud ettevõtjate ja juhtide nimekiri on siin: mystory.ee/osalejad/.

Tagasi üles