Mis su nimi on? Kuidas seda täpselt kirjutatakse?

Kuigi üsna sagedasti hakkavad kõrva laste keerulised nimed, on kanda kinnitamas ka selge eestikeelse tähendusega nimed.

FOTO: Tuulike Kivestu

Üks viimase aja nimemoe suundumusi näib olevat mahutada tüdruku eesnime sisse tähekombinatsioon -ella. Ent kui Kristella ja Mariella kõlavadki kõrvale täiesti selgelt, siis selles, kuidas need nimed paberil välja näevad, ei või kindel olla. Kas tulevikus võib Miast saada My@ ja Mattiasest Mhattya$?

Tellijale

Seda siiski pelgama ei pea, vähemasti Eestis mitte, sest isegi õige keerulisena tunduvad lastele antud eesnimed on kooskõlas 2005. aastal vastuvõetud nimeseadusega.

Seda seadust luues võeti esimest korda kõne alla ka nimede õigekirjutus. Peale selle, et Eestis antav eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole, ei tohi see sisaldada numbreid ega mittesõnalisi tähiseid. Eestikeelne eesnimi peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele. Selle hääldus ja kirjapilt peavad olema samad ning see ei tohi sisaldada võõrtähti (näiteks c, q, w, x, y), võõrsõnatähti (f, š, z, ž) ja võõrkeelseid täheühendeid (näiteks th, sh) ega alata tähtedega g, b, d. Võõrkeelse isikunime kirjapilt peab vastama asjaomase võõrkeele õigekirjutuse reeglitele ja olema välisriigis kasutusel eesnimena. Selle kohta võidakse küsida vanematelt tõendust.

Tagasi üles