Riik paneb teedesse 113 miljonit eurot varem kavandatust rohkem

Riik annab Eesti teede heaks juurde 113 miljonit eurot.

FOTO: Elmo Riig

Vabariigi valitsus kinnitas riigiteede teehoiukava uuenduse aastateks 2018–2022 ning selle kohaselt kasvab riigiteede hoiu rahastamise kogumaht aastatel 2018-2020 varasema plaaniga võrreldes ligi 113 miljoni võrra.

Kava esitlenud majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas, et riigiteede säilitamise ja arendamise põhimõtted ei muutu. Endiselt pööratakse suurt tähelepanu olemasoleva taristu korrashoiule ja hooldele, kuid samas panustatakse senisest enam teedevõrgu arendamisse.

«Vaadates olukorda meie liikluses ja suurt hukkunute arvu, on selge, et peame senisest enam panustama teevõrgu arendamisse, mis aitab omakorda kasvatada liiklusohutust. Teehoiu rahastamine peab alati olema kooskõlas vajaduste ja võimalustega – kui on vaja ehitada teatud lõigud või ristmikud ümber ohutumaks,» rääkis majandusminister Kadri Simson.

Uuenenud teehoiukava kohaselt hoitakse teid endiselt korras, tehakse talvel libeduetõrjet, muudetakse kruusateid tolmuvabaks, ehitatakse ümber liiklusohtlikke ristmikke ja teelõike, paigaldatakse teekattemärgistust ja nii edasi. Liiklusohutuse suurendamisel pööratakse senisest enam tähelepanu ka teehooldele. Novembrist karmistuvad teehooldenõuded ning uute hooldelepingute sõlmimisel (vahemikus 2018–2023) karmistatakse nõudeid veelgi.

«Hoolimata sellest, et üldmahult suuremas teehoiukavas tundub hoolduse osa võrreldes seni kavandatuga väiksem, võtab värske kava arvesse turusituatsiooni teehoolde valdkonnas, milles nähakse ette hoolduskulude mõningast kahanemist. Uute,  rangemate teehooldenõuetega lepingute sõlmimisel on edaspidi arvestatud ka kulude suurenemisega,» lausus minister pressiteate vahendusel.

Tänavu kulub riigiteede hoiuks ligi 289 miljonit eurot, millest enam kui 159 miljoni eurot läheb teedevõrgu säilitamisele. Teedevõrgu arendamiseks on aga tänavu planeeritud ligikaudu 102 miljonit eurot.

Uuenenud kava mahukamate töödena saab välja tuua Tallinna–Tartu maantee neljarealise osa pikendamise Võõbust Mäoni ning 2+2-lõike nii Tallinna–Narva kui ka Tallinna–Pärnu–Ikla maanteedel.

Eestis on kokku 16 605 kilomeetrit riigiteid, millest kattega on ligi 12 000 kilomeetrit. Teehoiukava koostas majandusministeerium maanteeameti ettepanekul, arvestades muu hulgas valitsuse antud suuniseid ja riigi eelarvestrateegiat aastateks 2019–2022.

Tagasi üles
Back