Ligi 70 Viljandi gümnaasiumi endiste õpilaste kasvatatud tamme sajast kasvavad praegu Põhja-Sakala vallas ühe endise õpilase vanemate kodu juures. Niiskemal maal kasvanud puud on kohati peaaegu kahe meetri kõrgused ning kuivemas kohas kasvanud peaaegu poole lühemad.

FOTO: Marko Saarm

Saja puuga Eesti juubelitammikut Viljandisse ei tulnud ning gümnasistide sajale tammele otsib linnavalitsus kohta naabervaldadest. Ometi oli linnavalitsusel ja riigikantseleil kolm ja pool aastat tagasi kindel plaan tammesalu Viljandisse istutada.

Üsna keeruline on tagantjärele mõista, miks tammik rajamata jäi. Põhjuse võib leida jänestest, kesklinna kavandatud veekeskusest ja tammesalule mõeldud kinnistu olematuks muutumisest.