Viljandi linn nimetas aasta õpetajaks Jane Kruusamäe

Kesklinna kooli õpetaja Jane Kruusamäe pälvis Viljandi aasta õpetaja aunimetuse.

FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnavalitsus kinnitas esmaspäeval linna aasta õpetaja aunimetuse laureaadid. Aasta õpetaja on Jane Kruusamäe, aasta noor õpetaja Liisa Koemets, teenekas õpetaja Maie Tammemäe ja aasta haridusjuht Aavo Soopa.

Kesklinna kooli õpetaja Jane Kruusamäe aasta õpetaja aunimetuse saamiseks esitajad ütlevad, et ta on korrektne ja kohusetundlik ning õpilaste huve arvestav õpetaja, kes on pälvinud nii õpilaste, lastevanemate kui ka kolleegide lugupidamise. Oma töös rakendab ta aktiivõppemeetodeid ja digivahendeid. Vähemalt korra nädalas on tunnid arvutiklassis või tahvelarvutitega. Õpetaja Jane rakendab tundides loovat lähenemist ja julgustab õpilasi avaldama oma arvamust. Ta õhutab õpilasi rääkima nii headest kui ka halbadest kogemustest, seades tähtsale kohale kuulamisoskuse. Ta suunab õpilasi lugema, uurima, katsetama, avastama ja annab neile põhjalikku regulaarset tagasisidet. Ta pöörab suurt tähelepanu laste motiveerimisele, tunnustades ja luues klassis positiivse õhkkonna.

Tal on kolleegidega hea koostöö ja ta jagab teistega meelsasti oma häid kogemusi. Jane on juba palju aastaid andnud ka kehalise kasvatuse tunde esimestele klassidele. Lapsed ootavad neid tunde ja kui need vahel ära jäävad, on nad üsna kurvad.

Oma klassiga käib ta kinos, teatris, korraldab ise kinoõhtuid ning klassiõhtud on alati ühendatud mingi teemaga.

Õpetaja Jane on väga tähelepanelik, teeb lapsevanematega tihedat koostööd ja vanemad usaldavad teda. Ta oskab välja tuua õpilase positiivseid jooni ja tugevaid külgi ning juhib tähelepanu ka arendamist vajavale.

Aasta noor õpetaja Liisa Koemets on töötanud Viljandi muusikakoolis kaks aastat. Kuigi ta on alles Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilane ja tema töökoormus on väike, on ta silma paistnud sellega, et oskab ainet lastele väga huvitavaks teha.

Teeneka õpetaja tiitli pälvinud Maie Tammemäe töötab Viljandi huvikoolis rahvatantsuõpetajana 1967. aastast. Õpetajatöös on Maie Tammemäe kohusetundlik ja nõudlik ning valdab suurepäraselt metoodilisi võtteid. Tema peen huumorimeel, sära ja vitaalsus on erinevatele vanuserühmadele motiveeriv eeskuju, kus kaovad vanusepiirid ja ühilduvad maailmavaated.

Aasta haridusjuht on Aavo Soopa, kes asus Viljandi Kesklinna kooli juhtima 1978. aastal.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles aunimetuste määramise järel, et Viljandis tegutsevad haridusvaldkonnas tõelised professionaalid. «Meil antav haridus on maailmatasemel ning meie õpetajad ja koolijuhid teevad oma tööd südame ja suure pühendumusega,» lausus ta.

Viljandi aasta õpetajaid tunnustatakse 5. oktoobril kell 16 Sakala keskuses Viljandimaa omavalitsuste liiduga korraldataval tänuüritusel.

Tagasi üles