Metsaühistud hoogustavad erametsade sertifitseerimist  

Tänavu soovis erametsa sertifitseerimise toetust kasutada 18 metsaühistut.

FOTO: Elmo Riig

Sellest aastast saavad metsaühistud küsida toetust erametsade sertifitseerimise edendamiseks. Toetusvõimalust soovis kasutada 18 metsaühistut, kes plaanivad umbes 6000 hektari metsa sertifitseerimisel abistada ligi 200 erametsaomanikku.

Metsa sertifitseerimisega aidatakse kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele. Sertifikaat annab metsaomanikule audiitori kinnituse, et tema metsa on majandatud keskkonnasäästlikult. Maailmas rakendatakse metsa sertifitseerimisel rahvusvahelise säästva metsamajandamise sertifitseerimise süsteeme, millest Eestis on esindatud FSC ja PEFC.

 «Erametsaomanikud on sertifikaati taotledes valmis näitama, et tahavad ja oskavad metsa keskkonnasäästlikult majandada. See on märk, et erametsaomaniku tegevus on läbi mõeldud, kogukonnaga arvestav ja loodusväärtusi hoidev,» kõneles keskkonnaminister Siim Kiisler presstieenistuse vahendusel.

Sertifitseerimise edendamine metsaühistute kaudu aitab hoida kokku kulusid: mida rohkem erametsaomanikke on kaasatud ühte rühma, seda odavam on metsahektari sertifitseerimine. Toetusmeedet haldava sihtasutuse Erametsakeskus juht Jaanus Aun rääkis, et metsaühistud on erametsade sertimise korraldamisel viimastel aastatel aktiivsemaks muutunud.

«Näeme, et tänavu loodud toetusmeede on tegutsema pannud ka neid ühistuid, kes varem sertimisega tegelnud ei ole. Omavahel koostööd tehes on leitud võimalused sertifikaadi taotlemine ka väikemetsaomanikule lihtsaks ja kättesaadavaks teha,» lausus Aun metsaühistute pakutava teenusepaketi jätkuva laienemise üle.

Metsa sertifitseerimise toetuse planeeritud eelarveks kujunes 181 843 eurot. Selle abil soovivad metsaühistud sertifitseerida 5932 hektarit metsa, mis kuulub 192 metsaomanikule. Planeeritud tööde elluviimiseks on metsaühistutel aega 2019. aasta maini.

Tagasi üles