Mõte lubada ravimid poodi pahandab apteeke

Apteegid märgivad, et ravimite poodi lubamine suretab välja maa-apteegid ning soodustab arstimite väärkasutamist.

FOTO: Aivar Aotäht

Ravimitootjad soojendasid üles konkurentsiameti paari aasta taguse idee lubada käsimüügiravimid ka poodidesse. See mõte ei meeldi apteekidele. Nad rõhutavad, kui tähtis on ravimite puhul apteekri nõuanne.

Eile esitleti ravimitootjate tellitud uuringut. Sellest selgub, et suur osa inimesi ostaks käsimüügiravimeid hea meelega poest.

Uuringu tellija, ravimitootjate liidu juhi Riho Tapferi sõnul oli eesmärk teha kindlaks, mida arvab rahvas käsimüügiravimite kättesaadavuse kohta, ning selgitada, kuidas suhtuvad inimesed käsimüügiravimitega kauplemise kohtade valiku laiendamisse.

Poolt ja vastu

Uuringu läbiviija, Turu-uuringute aktsiaseltsi uuringujuhi Iivi Riivits-Arkonsuo kinnitust mööda võib tulemustele tuginedes öelda, et eestlased jagunevad laias laastus kaheks: pooled soovivad, et käsimüügiravimeid oleks võimalik osta ka väljastpoolt apteeke, pooled arvavad, et seda ei ole vaja.

Vastajatelt küsiti arvamust ka suitsetamisest loobumise abivahendite, nagu plaastri ja närimiskummi kohta. Üle poole ehk 63 protsenti arvas, et neid peaks olema kindlasti võimalik osta ka kauplustest ehk sealtsamast, kust saab sigarette.

Tervise arengu instituudi eksperdi Tiiu Härmi sõnul eraldab riik miljoneid suitsetamisvastaseks võitluseks, aga suitsetamisest loobumise abivahendeid müüakse ainult apteekides.

Kuigi apteekritel tuleb anda nõu nikotiinasendusravi preparaatide kasutamise kohta ja suunata suitsetamisest loobuda tahtjaid sellekohasele teenusele, võiksid loobumise abivahendid olla kättesaadavad ka sigarettide ostmise kohtades. Seda kinnitab Soome enam kui kolmeaastane kogemus, mis vajaks järgimist.

Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa jutu järgi kuulub Eestis kahele hulgimüüjale ravimite turustamisest ligi 90 protsenti. See välistab normaalse turukonkurentsi ega motiveeri ettevõtjaid pakkuma arstimikasutajatele parimat ja soodsaimat valikut. Kui käsimüügirohtusid müüdaks väljaspool apteeke, paraneks konkurents, täieneks ravimite valik ning alaneks hind.

Käsimüügiravimid on Eestis apteekide monopol, kuigi mujal maailmas, sealhulgas Skandinaavias on need müügil ka kauplustes. Kaupmeeste liidu juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnul on jaekaubandus valmis käsimüügiravimeid kauplustesse võtma.

Kaupmees on valmis

ETK kaubandusketi juhataja Kati Kusmin ütles eilsel käsimüügiravimite uuringu esitlusel, et kaupmehed on valmis retseptita saadavaid arstimeid müügile võtma ja sel teel seisvad takistused on ületatavad.

Kusmini jutu järgi arutati käsimüügiravimite jaekaubandusse andmist 2009. aastal, kuid tegudeni ei jõutud. «Muidugi toob see endaga nii müüjaile kui ostjaile kaasa suure vastutuse, kuid inimeste teadlikkus on vahepeal tõusnud ja miks ei võiks me neid usaldada?» küsis ta.  

Ühe põhjendusena tõi Kusmin esile asjaolu, et apteegid pole kuigi pikalt avatud, aga poest võib lapsele palavikualandaja kätte saada ka hilja õhtul. «Eks need, kes soovivad nõustamist, otsi üles apteegi, aga kes teab täpselt, mida vajab, saab rohu kätte poest,» lausus ta.

Kusmin ütles, et õigupoolest käib vaidlus apteekide käibe väga väikese osa ehk 16 protsendi üle. Maapoes tähendaks see üht stendi või riiulit. Ometi võib see tema meelest märgatavalt parandada inimeste elukvaliteeti.

Ta lisas, et poodides ravimite müümist ei maksa karta, sest ohutus peab olema igal juhul tagatud ja müüjatele tuleb teha sellealane koolitus. Ühtlasi peaksid kaupluses olema infomaterjalid ja vajaduse korral saab müüja lähima apteekriga nõu pidada.

Apteegid tõrjuvad

Apteegid on kategooriliselt ravimite poodi lubamise vastu. Peamiste vastuargumentidena rõhutavad nad, et arstimite poes müümine suretab maa-apteegid välja ning soodustab rohtude väärkasutamist. Viimast seetõttu, et müüjad ei oska ostjaid nõustada nagu õppinud apteekrid.

Seda, kui tähtis on spetsialisti nõuanne, rõhutatakse ka äsja apteekrite liidu ja apteekide ühenduse alustatud kampaanias «Küsi apteekrilt nõu».

Oma seisukoha selgitamiseks on apteegid osutanud Põhjamaades valitsevale olukorrale: seal saabki juba käsimüügiravimeid osta poodidest ja kioskitest. Paraku ei pea paljud Rootsi poed kinni nõudest, et valuvaigisteid ei tohi müüa alla 18aastastele. Ravimite alaealistele müümist ja rohtude paigutamisega seotud probleeme on ette tulnud ka Taanis.

Apteegid on omakorda tellinud uuringu. Selle järgi kardab hulk maa-apteeke, et kui ravimid lubatakse poodi, kaob suur osa nende sissetulekuid ning nad peavad uksed sulgema.

«Seadusemuudatusest, mille järgi käsimüügiravimitega tohib kaubelda tavapoodides, tunneb ennast reaalselt ohustatuna veerand küsitletud väikeapteekide omanikest,» nenditakse tolle uuringu kokkuvõttes.

Ravimite poodi lubamise ideed ei poolda ka sotsiaalministeerium. Selle ravimiosakonna kohusetäitja Dagmar Rüütel on märkinud: «Ravimid, olgu need siis retsepti- või käsimüügiravimid, peaksid terviseohutuse huvides jääma müügile selleks spetsialiseerunud kohtadesse — apteekidesse.»

Ministeerium on heakskiidu andnud ka apteekide käivitatud kampaaniale.

Küsitlus

Üleriigiline küsitlus korraldati septembris.
• Turu-uuringute aktsiaselts uuris tuhande 15—74aastase inimese arvamust.
Allikas: BNS

Tagasi üles
Back