Esmaspäeva, 31. oktoobri jooksul korjatakse riigimaanteedelt piirkiiruse märgid, mis lubavad sõita 100 ja 110 kilomeetrit tunnis.
Seadusega ettenähtud kord lubab asulavälistel teedel suurimat lubatud sõidukiirust tõsta maist septembrini, kuid maanteeametil on õigus tee- ja ilmastikuoludest sõltuvalt suurima lubatud sõidukiiruse ajavahemikku lühendada või pikendada. Tänavu seda pikendati.
Mullu võeti suurendatud piirkiiruse märgid teedelt ära 12. oktoobril.