Viljandi uus haigla ja tervisekeskus kui teeviit tulevikku

Priit Tampere

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

«VILJANDI HUVIDES on, et siin säiliks korralik haigla, kus oleks võimalik abi saada võimalikult paljude hädade korral. Kõik see saab alguse personalist ning moodsatel töötingimustel on heade arstide, õdede ja teiste töötajate ligimeelitamisel töötasu kõrval võtmeroll. Nii et selle poole tasub püüelda, ükskõik kas eesmärgini jõutakse viie või kümne aasta jooksul.»

Need on ühe 2009. aasta jaanuari Sakala juhtkirja kolm viimast lauset, millega toimetus avaldas toetust toona väljakäidud mõttele, et Viljandi haiglale on vaja uut hoonet. Ma julgen väita, et oleme selle ammuse unistuse ja ootuse täitumisele lähemal kui kunagi varem. Läinud reedest saavad kõik huvilised linnavalitsuses, linnaraamatukogus ja linna veebilehel tutvuda uue haigla ja tervisekeskuse ala detailplaneeringuga.

ILMSELGELT SEAB väärikas asukoht Viljandis Jakobsoni ja Turu tänava vahel uuele hoonele kõrged nõudmised. Et järjekordse tondilossi ehitamine ei tule kõne allagi, algab juba mõne päeva pärast, septembri alguses, rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, leidmaks sobivaimat lahendust, mis vastab kõikidele vähem või rohkem kangetele ootustele.

Ideekonkursi korraldame koostöös Eesti arhitektide liiduga ning žürii koosseisu on lisaks perearstide esindajale, linnaarhitektile ja mitmele teisele tunnustatud kodumaisele arhitektile kutsutud väljapaistev arhitekt välismaalt.

Žüriilt oodatakse, et uus ja uuenduslik haiglahoone sobiks arhitektuurse lahenduse poolest Eesti folgi- ja kultuuripealinna ajaloolisesse südamesse nagu valatud. Et kui haigla praeguste plaanide järgi 2023. aastal avatakse, tunneksid selle üle uhkust linnakodanikud ja kadestaksid kõik meie külalised.

KONKURSIL OSALEJAD peavad lahendama terve hulga elulisi probleeme. Esimene proovikivi on parkimise korraldamine. Juba praegu võime kinnitada, et kohti on planeeritud umbes 250 autole, lisaks jääb alles praegune Jakobsoni tänava poolne parkla. Me ei luba sellega lahendada kõiki linna praegusi parkimismuresid, aga kindlasti ei tekita me peavalu juurde.

LISAKS IGAKÜLGSELE sobivusele linnakeskkonda on tähtis sisu ehk hoone nutikas ja loogiline planeering. See mängib patsientide raviprotsessi edenemises ja nende elu päästmises väga olulist rolli.

Kesklinna kolivad haigla peahoonest teenused, mis eeldavad lühiajalist haiglas viibimist. Pikaajalise ravi vajajad jäävad endiselt Jämejala pargi rohelusse. Sinna kolitakse ka peahoone pikemaajalise ravi teenused (üld- ja lastepsühhiaatria, erihooldusteenus ja muu säärane).

Ravi kvaliteeti parandab eri tasandite koostoimimise edendamine. Perearstide asumine ühises hoonestuses eriarstide ja diagnostikavõimalustega kiirendab omavahelist suhtlust ning hõlbustab patsiendil eri teenuste vahel liikumist.

TÄHTIS ON SEEJUURES rõhutada, et betooni valamine iseenesest ei ole Viljandi haigla uue hoone projekti puhul kunagi eesmärk olnud. Juba enam kui kümme aastat tagasi kõneldi sootuks betoonikaugetest ootustest. Sooviti, et uus haigla täidaks Eesti haiglavõrgu moderniseerimise eesmärki. Nenditi, et parema ja kättesaadavama ravi nimel peab uus haigla toimima loogilisemalt ning tagama töötajate ja kõikvõimalike ressursside võimalikult paindliku ja efektiivse kasutamise. Samuti eeldas Viljandi haigla juhtkond juba toona, et uus hoone saavutab senisest parema klapi teiste tervishoiusüsteemi osadega, alates perearstidest ning lõpetades taastus- ja hooldusraviga.

UUDE HOONESSE ei tule mitte ainult haigla, vaid ka perearstid ja sotsiaaltöötajad. Selle nimel, et nad saaksid omavahel kõige efektiivsemalt koostööd teha, on juba mitu aastat tegutsetud ning juba käesolevast suvest rakendatakse saavutatud kokkuleppeid järk-järgult ellu.

Uue hoone üks ülesandeid on toetada Eestis uudset eri teenuste koostoimimist. Samuti on üks ülesanne tänapäevaste teenuste, sealhulgas telemeditsiini toomine inimesele lähemale, miks mitte lausa koju kätte.

Teatud mõttes saab viimaks ometi punkti panna tuumasõjahirmule, mille pärast ehitati praegune haiglakoloss 1980. aastate keskel teadlikult linna serva, kesklinnast nelja kilomeetri kaugusele põllule. Nüüd kolivad haigla ja tervisekeskus tagasi linnasüdamesse, kogu Viljandimaale kõige loogilisemasse ja mugavamasse transpordi sõlmpunkti.

PRAEGUSELE OPTIMISMILE annavad alust viimase aja otsustavad sündmused, mida on oodatud pikki aastaid. Neist värskeim, mõne nädala tagune, on see, et Viljandi linnavalitsus võttis vastu uue haigla ja tervisekeskuse detailplaneeringu, mis on praegu avalikult välja pandud.

Ootame kõiki huvilisi homme, 30. augustil kell 17 Sakala keskuse saali, et koos Linna Mõtestajate liikumisega arutleda järjekordselt Viljandi kesklinna arengute üle.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles