Kontrollimine kinnitas kütuste head kvaliteeti

Kütuste kvaliteet on Eestis hea. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig

Möödunud aasta jooksul võetud ligi viiesajast kütuseproovist leiti üheksa kvaliteedinõuete rikkumist. Et rikkumisi oli peaaegu niisama vähe kui aasta varem, võib öelda, et Eestis on kütuse kvaliteet endiselt hea, annab teada keskkonnaministeerium.

Kütuste kvaliteeti kontrollib igal aastal osaühing Eesti Keskkonnauuringute Keskus. 2017. aastal võeti erinevatest tanklatest 470 proovi, millest 320 olid mootoribensiinist ja 150 diislikütusest. Üheksa avastatud rikkumist on vähem kui 2016. aastal, kui oli 13 rikkumist. Arvuliselt vähem rikkumisi kui mullu on leitud vaid 2015. aastal, kui neid oli kaheksa.

«Kütuste kvaliteedist sõltub meie õhu puhtus, seetõttu on oluline kütuste kvaliteeti pidevalt kontrollida,» märkis keskkonnaminister Siim Kiisler.

Kõik kütuse kvaliteedi rikkumised olid seotud oluliste teguritega, mis mõjutavad mootori tööd ning saasteainete heitkoguseid. Üheksast rikkumisest kolmel oli lubatust suurem kütuse aururõhk, mis iseloomustab mootoribensiinide aurustumisomadusi. Liiga kõrge aururõhk võib kahjustada mootorit ja suurendada õhusaastet.

Kahel juhul sisaldas kütus liiga palju väävlit ning ühel juhul oli oktaaniarv liialt madal. Mootorikütuses sisalduva väävli põlemisel eraldub vääveloksiide, mis on inimese tervisele kahjulikud. Samuti tekitab liigne väävlisisaldus probleeme mootori väljalaskesüsteemis. Oktaaniarv iseloomustab kütuse põlemise kiirust ja isesüttimist surve all. Kõrgema oktaaniarvuga kütustel on suurem plahvatuskindlus.

Tagasi üles