Kaitseministeerium kutsub magistrante osalema stipendiumikonkursil

Kaitseministeeriumi väljakuulutatud stipendiumikonkursist osavõtjatel on valida 16 teema vahel.

FOTO: Postimees

Sooviga kaasata perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealasesse teadustegevusse korraldab kaitseministeerium kaitsealaste magistritööde konkursi, millega annab välja kaheksa 4250 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumikonkursist osavõtjatel on valida 16 teema vahel, mille on välja pakkunud kaitseministeerium, kaitsevägi, rahvusvaheliste kaitseuuringute keskus, kaitseväe ühendatud õppeasutused ning Eesti sõjamuuseum.

Ministeeritumi pressiteenistuse teatel lähtuti teemade valikul aktuaalsusest, võimearendusest tingitud vajadustest ning teostatavusest. Uurida võib näiteks tagalajulgestust Vabadussõja ajal, kaitseväelase individuaalvarustuse taaskasutust ringmajanduse eesmärgil või Eesti riigikaitse haridusmudeli ja -süsteemi arendamist riigikaitse laiast käsitlusest lähtudes.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna innovatsiooni valdkonna juht Ivar Jansoni sõnul loob stipendiumikonkurss hea võimaluse arendada teadust riigikaitses. Valmivad magistritööd võimaldavad tema sõnul paremini mõista kompleksseid probleeme, teha tarku otsuseid ja leida uuenduslikke lahendusi kitsaskohtadele.

Hindamiskomisjon lähtub stipendiaadite välja selgitades näiteks magistritöö tulemuste eeldatavast panusest ja tähtsusest Eesti kaitsevõime arendamisele, kavandi tasemest ja asjakohasusest ning akadeemilisest tasemest ja uuenduslikkusest.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, välja arvatud kaitseväe ühendatud õppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolides õppivad Eesti kodanikest magistrandid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt käesoleva aasta 14. oktoobriks saata teemavalik ja motivatsioonikiri koos muude vajalike dokumentidega kaitseministeeriumisse aadressil stipendiumid@kaitseministeerium.ee.

Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja novembris.

Tagasi üles