Endine Valga maavanem läheb trellide taha

56aastane Georg Trašanov suutis karistusega pisut viivitada, kuid enam pole tal vangi minekust pääsu.

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Tartu ringkonnakohus jättis eile rahuldamata korruptsioonikuritegude eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Valga endise maavanema Georg Trašanovi taotluse vangistus edasi lükata ning mees peab hiljemalt järgmise nädala kolmapäeval vanglakaristust kandma asuma.

Ringkonnakohus jättis jõusse maakohtu 12. juuli määruse, millega jäi rahuldamata Trašanovi taotlus talle mõistetud kandmisele kuuluva kuuekuulise vangistuse aja edasilükkamiseks kolme kuu võrra. Maakohtu määruse vaidlustas ringkonnakohtus Trašanovi kaitsja advokaat Kalju Kutsar.

Panustas tervisehädale

Viimase määruse kohaselt on Trašanov kohustatud ilmuma vangistuse kandmisele Tartu vanglasse viie päeva jooksul alates määruse jõustumisele järgnevast päevast. Et Tartu ringkonnakohtu määrus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu, jõustub see täna. Seega kohustub Trašanov ilmuma Tartu vanglasse viie päeva jooksul alates homsest, ehk hiljemalt järgmise nädala kolmapäeval, 24. augustil.

Georg Trašanov esitas taotluse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks põhjusel, et tema tervisliku seisundi hindamiseks vajalikke u­uringuid ei ole õnnestunud seni temast sõltumatutel põhjustel teha, vajadus nende järele on aga jätkuvalt olemas.

Nimetatud uuringuid ei ole seni Trašanovi väitel olnud võimalik teha omakorda terviseseisundi tõttu. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt võib vangistuse täitmisele pööramise edasi lükata kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida.

Ringkonnakohus leidis, et maakohus jättis Trašanovi taotluse rahuldamata põhjendatult. Et Trašanovile määratud ravi saab jätkata ka vanglas ning pole kindel, et uuringud on võimalik järgmise kolme kuu jooksul ära teha, pidas ringkonnakohus mõistetud vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist põhjendamatuks.

Ringkonnakohus märkis ka seda, et vangistusseaduse kohaselt on arst kohustatud kinnipeetavate terviseseisundit pidevalt jälgima ja ravima neid vanglas olevate võimaluste piires. Kui kinnipeetav vajab ravi, mida vanglas ei ole võimalik anda, suunab arst ta ravile asjakohase eriarstiabi osutaja juurde.

Trašanovi suhtes tehtud kohtuotsus jõustus 14. veebruaril ning esialgu pidi Trašanov vastavalt kohtu korraldusele ilmuma vangistust kandma 16. mail, kuid süüdimõistetu taotlusel lükkas kohus vangistuse täitmisele pööramise kahe kuu võrra edasi, kohustades teda ilmuma vanglasse 18. juulil. Maakohus pidas uue, 12. juuli määrusega vajalikuks nimetatud tähtaega muuta, sest muidu oleks süüdimõistetu pidanud ilmuma karistuse kandmisele enne viimase määruse jõustumist.

Süüdi altkäemaksu võtmises

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Tartu maakohus mõistis mullu 10. märtsil altkäemaksu võtmises süüdistatud Trašanovi süüdi ning määras talle osaliselt reaalse vanglakaristuse. Süüdimõistva otsuse said ka aktsiaseltsi GoBus juhid Valter Keis, Kalle Muru ja Aivo Pärn ning juriidilise isikuna GoBus.

Kohus karistas Trašanovit korduva altkäemaksu ja pistise võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb pool aastat reaalselt ära kanda ning ülejäänud karistusaeg kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Tagasi üles