Sotsiaalamet jagab toetust

Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet ootab 10. augustiks avaldusi, et maksta algava õppeaasta esimesel poolel õpilastele koolitoidu ja koolieelsetes lasteasutustes käivatele lastele toidupäeva maksumuse toetust.

Tähtajaks esitatud taotluse järgi makstakse koolitoidu ja toidupäeva maksumuse toetust aasta lõpuni.

Õigus toetust saada on neil, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi ja kes õpivad linna üldhariduskooli X—XII klassis või käivad siinses lasteaias.

Toetust sooviva pere netosissetulek ei tohi olla üle 139 euro: see on väiksem kui 50 protsenti kehtestatud miinimumpalgast ühe pereliikme kohta kuus.

Avalduse blanketid on Viljandi koduleheküljel ning inforiiulitel linnavalitsuse majades Johan Laidoneri plats 5, 5a ja Linnu tänav 2.

Avaldusele tuleb lisada tõendid kõigi leibkonna liikmete toetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu netosissetuleku kohta, samuti andmed pensioni, hooldaja- või lastetoetuste ja muude laste ülalpidamise toetuste kohta.
Lisainfot saab küsida linnavalitsusest.

Tagasi üles