Karjääri kaldale sõitnu sai trahvi

Raudna looduskaitsealale on autoga sõitmine keelatud. FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Keskkonnainspektsioon tuletab kõigile meelde, et igal pool ei tohi mootorsõidukiga sõita, samuti ei või igasse kohta telki püstitada või lõket teha. Keeldude eirajaid ähvardab trahv.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul tõdes, et suvel veekogude ranna või kalda piiranguvööndisse sõitmise, kaitsealadel telkimise ning selleks mitte ettenähtud kohtades lõkketegemisega seotud rikkumised sagenevad.

Näiteks 4. juunil sõitis 28aastane Kristo autoga Pärsti vallas Raudna looduskaitsealal väljaspool sõitmiseks määratud teid. Lisaks parkis ta auto väljapoole selleks ettenähtud parklat Raudna karjääri kaldale kõigest 20 meetri kaugusele veepiirist. Keskkonnainspektsioon määras talle 80eurose trahvi.

18. juunil sõitis 34aastane Neeme mootorpaadiga Pärnu maakonnas Tori vallas Soomaa rahvuspargi territooriumile jääval Raudna jõel. Rahvuspargi kaitse-eeskirja järgi on aga rahvuspargi veekogudel lubatud sõita ainult mootorita ujuvvahendiga. See rikkumine tõi kaasa 40 euro suuruse trahvi.

25. mail sõitis 48aastane Emil autoga Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis mööda avalikuks liiklemiseks suletud metsateed Käsmu poolsaarele, kuigi metsaomanik ehk riigimetsa majandaja oli paigaldanud teele keelumärgi. Seejärel püstitas ta kaitseala piiranguvööndis selleks mitte ettenähtud kohta telgi. Vales kohas sõitmise ja telkimisega rikkus ta metsaseaduse, looduskaitseseaduse ja Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja nõudeid. Inspektsioon määras mehele 60 euro suuruse trahvi.

Leili Tuul rõhutas, et enne loodusesse sõitmist, eriti kui minnakse oma kodukohast kaugemale, tasub pisut ette valmistuda ning järele uurida, kas ja millised keskkonnakaitselised piirangud konkreetsel veekogul või alal kehtivad.

Veekogu äärde sõites tuleb meeles pidada, et kõigile veekogudele on kehtestatud piiranguvöönd eesmärgiga kaitsta kaldal asuvaid looduskooslusi: taimestikku, linde ja loomi.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Näiteks Läänemere ja Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve piiranguvöönd on 200 meetrit, üle 10hektarilisel järvel või veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel või ojal 100 meetrit, kõige väiksematel veekogudel aga 50 meetrit. Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel.

Tagasi üles
Back