Eesti Läänemere-sõbralik talunik on Viljar Veidenberg Pajumäe talust

Läänemere-sõbraliku taluniku tiitli võitis seekord Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg.

FOTO: HEGE-LEE PAISTE

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) kodulehel on seisab, et Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi võitis tänavu Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg, kellele tõid võidu keskkonnasäästule mõtlev lähenemine, läbimõeldud toitaineringlus ning innovaatiline ressursikasutus teisipäeval avatud meiereis.

«Edasi läheb konkurss rahvusvahelisel tasemel ning oktoobris esindab Pajumäe talu Eestit rahvusvahelise žürii ees,» on kirjas Eestimaa Looduse Fondi kodulehel.

«Selle aasta konkurss oli tugev ning oli veel teisigi väga häid kandidaate sellele tiitlile,» ütles Eesti konkursi žürii liige Aleksei Lotman ning selgitas, et Pajumäe talu paistis silma efektiivse ressursikasutusega. Lisaks tuntud maheviljeluse põhimõtetele taime- ja loomakasvatuses on meiereis rakendatud vee taaskasutust. «Plussina saab välja tuua päikeseenergia kasutamist ning kohaliku tooraine väärindamist kohapeal väga maitsval moel,» selgitas Lotman.

Pajumäe talu on pidevalt keskkonnasõbralikkusele tähelepanu pööranud ning omandanud teadmis, kuidas kasutada loodust hoidvaid ja tasuvaid põllumajandusvõtteid. «Piimakari ja põllukultuurid aitavad omavahel hoida toitaineteringluse tasakaalu. Komposteerunud sõnnik annab taimedele elujõudu ning põllusaagiga saame omakorda toita piimakarja,» selgitas talu peremees Viljar Veidenberg.

Põllumajandusel on suur mõju meie loodusele ja veekeskkonnale. Kui põldudelt leostub vette taimetoitaineid, jõuavad need lõpuks meie siseveekogudesse ja edasi Läänemerre, põhjustades eutrofeerumist ehk taimede ülemäärast kasvu ja lagunemist. See toob kaasa hapnikupuuduse mere sügavamate osade põhjalähedases vees ja veekvaliteedi halvenemise kogu meres. Inimestele on see tajutav vetikate vohamisena, mis on ohtlik ka tervisele. Senised meetmed lämmastiku ja fosfori ärakande piiramiseks ei ole olnud piisavad. Seetõttu korraldavad Läänemere piirkonna keskkonnaühendused rahvusvahelist konkurssi, et tunnustada tublisid talunikke ning anda võimalus jagada häid põllumajandusvõtteid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel.

ELF koos Maailma Looduse Fondi ja teiste partneritega korraldab rahvusvahelist Läänemere-sõbralike põllumajandustootjate konkurssi seitsmendat korda. Rahvusvaheline võitja selgub tänavu oktoobris Rootsis, kus üheksa Läänemere maa kohalike voorude võitjate seast valitakse terve Läänemere piirkonna võitja. Eestisse on rahvusvaheline võit tulnud 2013. aastal, kui selle suure tunnustuse pälvis Juhan Särgava Saidafarmist. Eesti vooru võiduga kaasneb 1000-eurone stipendium ja rahvusvaheline võitja pälvib 10 000 eurot.

Rahvusvaheline konkurss korraldatakse Läänemere regioonis ka 2019. aastal ja kandidaate hakatakse sinna ootama juba jaanuaris. Täpsemat teavet järgmise aasta konkursi kohta jagatakse  aasta algusest.

Tagasi üles