Valitsus kiitis heaks geoblokeeringute keelustamise

Geoblokeeringu määruse jõustumisel on kauplejatel keelatud piirata kliendi päritolu alusel juurdepääsu oma veebipoele.

FOTO: SCANPIX

Valitsus kiitis istungil heaks tarbijakaitseseaduse muutmise eelnõu, mille tulemusena ei ole lubatud kaupu ja teenuseid müües seada klientidele erinevaid müügitingimusi sõltuvalt nende asukohast.

Tarbijakaitseseaduse muutmine põhineb Euroopa Liidu otsekohalduval määrusel, millega tagatakse, et kaupade või teenuste müügil ei eristataks kliente müügi- või maksetingimuste poolest nende kodakondsuse, elu- või asukoha alusel. Euroopa Liidu tasandil kiideti määrus heaks selle aasta veebruaris ning liikmesriikidel on kohustus see üle võtta hiljemalt 3. detsembriks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on asukohapiirangute keelustamise mõju kõige suurem just Euroopa väiksematele turgudele ja äärealadele, sealhulgas Eestile. «Praegu peavad Kesk-Euroopast kaugemale jäävad Euroopa Liidu elanikud tõdema, et mõned kaubad on veebipoes kallimad kui teiste riikide kodanikele või ei vahendata kauba müüki näiteks üldse. Asukohapiirangute keelustamise järel sellised erinevused kaovad,» sõnas minister.

Asukohapiirangute ehk geoblokeeringu määruse jõustumisel selle aasta detsembris on kauplejatel lisaks ka keelatud piirata kliendi päritolu alusel juurdepääsu oma veebipoele. Samuti ei tohi veebikaupmehed ilma kliendi nõusolekuta teda automaatselt ümber suunata asukohapõhisele veebilehele. «Eestlaste ligipääs Euroopa turul pakutavatele kaupadele ja teenustele laieneb selle tulemusena oluliselt,» märkis Simson.

Lisaks rakendub järgmise aasta 1. jaanuarist Euroopa Liidu postipakkide määrus. Postipakkide määruse eesmärk on suurendada rahvusvaheliste postipakkide hindade läbipaistvust, et vähendada nende põhjendamatut kallinemist. Geoblokeeringu määrus ning postipakkide määrus aitavad üheskoos muuta soodsamaks ka kaupade kojuvedu Eesti klientidele ning suurendada Eesti toodete müüki välisturgudel.

Tarbijakaitseseaduse muutmisega määratakse tarbijakaitseamet tagama asukohapiiranguid keelustava määruse rakendamist ning teostama järelevalvet nõuete täitmise üle. Nõuete rikkumise korral on tarbijakaitseametil õigus karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või rahatrahviga kuni 32 000 eurot, kui rikkumise on toime pannud juriidiline isik.

Keeld ei puuduta neid tooteid ja teenuseid, mille puhul on piirang põhjendatud, näiteks kui müüdavad kaubad on sihtriigis keelatud. Määrus ei kaota piiranguid autoriõigusega kaitstud sisu müügilt, nagu filmid, muusika, arvutimängud ja raamatud, sealhulgas e-raamatud, kuid töö selle nimel käib. Asukohapiirangud sellistel platvormidel ei kao suure tõenäosusega enne 2020. aastat.

Tagasi üles