OMG see on ss lic max lamp :) ehk Õpilased tutvustasid nüüdisaja slängi

Rohke kirjalik suhtlus on pannud noori kasutama sõnade ja väljendite lühendid. Need on aga lühendina hääldatuna jõudnud ka suulisse vestlusse.

FOTO: Tuulike Kivestu

Mis vanusest muutub slängi kasutamine veidraks ja kas üldse muutub? Või oleneb selle kasutamine hoopis ametipostist? Kas ühel hetkel peaks slängi oma kõnest ja kirjast välja rookima, et mitte kellegi teravat keelt tunda saada?

Tellijale

Seesuguseid küsimusi jätkub. Kitzbergi gümnaasiumi õpilased teavad aga, et slängi läheb tänapäeval tarvis ning selle vastu tunnevad huvi ka vanemapoolsed inimesed, kas või selleks, et oma lastest ja lastelastest aru saada. 

Tagasi üles