Maksuametnikud võtavad suvekuudel tähelepanu alla eramuehituse

Maksuametnikud võtavad suvekuudel tähelepanu alla eramuehitused.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuaudiitorid kontrollivad suvekuudel senisest enam eramute ehitamisega tegelevaid äriühinguid, et välistada ümbrikupalkade maksmisest tekkivaid nõudeid töötajatele ja tööandjatele.

MTA maksuauditi osakonna üksusejuhi Oscar Õuna sõnul on eelmiste aastate eramuehituse kontrollid näidanud selget paranemist töötajate registreerimisega. Kui veel 2015. aastal oli objektidel veerand töötajatest registreerimata, siis eelmisel aastal oli see näitaja kahanenud 16 protsendini. Siiski on nende töötajate osa teiste sektoritega võrreldes endiselt peaaegu kolm korda suurem, mistõttu vajavad eraisikust tellijate objektid ameti tähelepanu ka tänavu.

«Lisaks töötamise registreerimisele huvitab meid see, kas ehitusettevõtte palgatase jääb suures ulatuses alla valdkonna ja piirkonna keskmise. Vajadusel selgitame välja selle põhjused või tegeliku maksukohustuse suuruse,» ütles Õun.

Tema sõnul on üks kontrollide eesmärk tuletada palgasaajatele meelde, et maksude deklareerimise ja tasumise eest on vastutavad ka nemad, kui nad on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud. Sellisel juhul vastutavad tööandja ja töötaja tulumaksu tasumise eest solidaarselt. «Ümbrikupalga saajal võib tekkida kohustus tasumata jäänud tulumaks oma iga-aastasel tuludeklaratsioonil esitada ja tasuda. Seetõttu soovitame kindlasti töötajatel ise e-maksuametist/e-tollist järele vaadata, kas tööandja on nende eest maksud deklareerinud,» selgitas Õun.

Sellest nädalast hakkavad töötajad saama maksu- ja tolliametilt automaatseid teavitusi, kui tööandja teeb töötamise registris tema kohta kande töötamise lõpetamise, selle alustamise ja lõpetamise kuupäeva muutmise ning kande tühistamise kohta. Seni on teavitus töötajatele läinud ainult siis, kui ta registreeritakse. Teavitusi tööandja tehtud kannete kohta saavad töötajad, kes on oma meiliaadressi e-maksuametisse/e-tolli kandnud.

Maksu- ja tolliameti eesmärk on ümbrikupalga saajate osa vähendada 2021. aastaks poole võrra. Viimaste andmete järgi saab osalist või täielikku ümbrikupalka iga kaheteistkümnes töötaja. Amet jätkab ümbrikupalkade maksmise tuvastamiseks suunatud vaatlusi üle Eesti, senisest rohkem väikelinnades ja asulates.

Tagasi üles