Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures alustas tööd vahekohus

Rahvusvahelise kohtutäiturite liidu ülemaailmne alaline nõukogu valis juhatuse liikmeks Viljandi kohtutäituri Janek Pooli.

FOTO: Andres Haabu / Äripäev

Sel nädalal alustas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures tööd vahekohus, kuhu saavad pöörduda kõik, kelle sooviks on lahendada tekkinud olukord kohtuväliselt. Vahekohtu menetlus on kiire, menetlustähtaeg on kuni kolm kuud.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja läkitatud pressiteates on ära toodud näitena lepingu pooled, kellel on tekkinud vaidlus rahalise nõude üle, olgu selleks siis korteriühistud, andmesideoperaatorid, energiaettevõtted, majutusettevõtted, äripinna rentijad või teised. Koja vahekohus ei lahenda kohtutäituri tasu nõudeid ega eluruumi üürilepingust, töölepingust või tarbijakrediidilepingust tulenevaid rahalisi nõudeid.

Vahekohtu eesmärk ei ole mitte lepituslikult mõlemaid pooli rahuldava tulemuse saavutamine, vaid otsuse langetamine, tuginedes kehtivale õigusele nagu kohtus. Vaidluse lahendamiseks vahekohtus peavad sellega nõus olema nii hageja kui kostja.

Vahekohtus alustab tööd seitse vahekohtunikku: Magnus Braun, Terje Eipre, Mati Kadak, Aive Kolsar, Aleksandr Logussov, Maarja Näkk ja Janek Pool.

Vahekohtu algatamiseks tuleb esitada koja kaudu hagi vahekohtule paberil või elektrooniliselt. Vahekohtumenetluse algatamiseks tuleb tasuda registreerimismaks 250 eurot pluss vahekohtu maks, mis sõltub hagi hinnast ning kohtunike arvust.

Koja vahekohus on vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis tegutseb lepitusmenetluse põhimõttel, et võimaldada pooltel saavutada rahuldav tulemus erapooletu isiku ehk koja vahekohtu kohtunike kaasabil. Selle aastal jõustus kohtutäituri seaduse muudatus, millega seadustati vaidluste kohtuvälise lahendamise organina Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vahekohus.

Tagasi üles