Alanud on pindalatoetuste taotluste vastuvõtt

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus korraldab koostöös PRIA-ga pindalatoetuse taotlusvooru ajal e-PRIA kasutamise juhendamist.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

2. mai südaööl avanesid põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks. Taotluste liike on paarkümmend, nende maksmiseks on eelarves üle 196 miljoni euro.http://www.pria.ee

Eeldatavalt esitatakse tänavu rohkem kui 14 500 taotlust.

Esimest korda võetakse taotlusi vastu ainult e-PRIA vahendusel. Selle süsteemi abil saab põllumees lisaks taotlusvormide täitmisele joonistada oma põldude ja poollooduslike koosluste piirid, vaadata infot oma kohustuste ja toetusõiguste kohta, jälgida rohumaade vanust, rohestamise nõudeid, põldude pindala ja palju muud.

Juba mullu esitasid 92 protsenti pindalatoetuste soovijatest taotluse e-PRIA-s. Selle kasutajaid abistavad nii elektroonilised juhendid ja abiinfo e-PRIA-s kui ka PRIA teenindusbüroode töötajad. Maakondlikes teenindusbüroodes saab kasutada kliendiarvuteid. Abi saab küsida ka infotelefonil 7377 679. Nõuandeteenistuse konsulentide kontaktid on veebilehel www.pikk.ee.

Toetuste hulgas on põllumeestele varasematest aastatest tuttavad otsetoetused, maaelu arengukava (MAK) toetused keskkonnasõbralikuks ja mahepõllumajanduslikuks tootmiseks, kohalikku sorti taimede ja ohustatud tõugu loomade kasvatamiseks, poollooduslike koosluste ja Natura alade hooldamiseks ja muuks. Esimest korda saab taotleda piirkondliku veekaitse toetust, et hoida nitraaditundlikel aladel põllumaad rohumaana või talvise taimkatte all.

Erakorralist toetust võivad saada teraviljakasvatajad, kel jäi mullu sügisel vihma tõttu talivili külvamata või külvatud talivili hävines liigniiskuse tõttu.

Otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell soovitab toetustega seotud nõuetega põhjalikult tutvuda infomaterjalide abil, mis on kodulehel www.pria.ee.

Taotluste esitamise põhiperiood kestab 21. maini, pärast seda saab taotlusi hilinenult esitada ja varem esitatud taotlustele põlde lisada 15. juunini. Selleks kuupäevaks peab taotlejal olema taotlusaluse maa kohta kasutusõigus ning põllukultuurid peavad olema külvatud, istutatud või maha pandud.

Toetused aitavad tootjatel katta maaharimisega ning kultuuride ja loomade kasvatamisega seotud kulutusi. Samuti motiveeritakse toetustega keskkonnasäästlikku ja mahetootmist, pärandkoosluste ning loodusliku elurikkuse säilimist.

Toetusi rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti riigi eelarvest.

Tagasi üles
Back