Mulgi uudise

Eimtali koolimajan saap pruuvi tindige papre pääle kirjutemist.

FOTO: Tiina Jürgen

Tellijale

Muuseum kutsup vanaaigsese koolitunni

ERM-i Eimtali muuseum oodap 16. aprillist 11. maini uvilisi vanaaigsese koolitunni, kus saap pruuvi nii krihvlege tahvle pääle kui tindige papre pääle kirjutemist, täädä, kudas kutsuti õppeainit, kudas latsi kiteti ja karistedi ja pallu muud. Eimtali muuseum om vanan Eimtali koolimajan, kus om olemen vanaaigse koolipengi ja kik muu asja, mes vanast koolin ollive. Muduki saave latse kah muuseumi kogusit uuri ja õpikammerden käsitüüd tetä.

Villändi muuseumi kuulmeister ja projekti iistvedäi Liina Roht ütel, et sii om Villändi muuseumi ja Eimtali muuseumi ütine ettevõtmine, mes om mõteldu iiskätt edimese kuni kuvvende lassi lastele ja viip aan 100–120 aastet tagasi. 

Tagasi üles