Elektrilevi hoiatab: ettevaatust elektriliinide lähedal töötades!

Elektriliinide läheduses kevadtööde tegijad põhjustavad sageli elektrikatkestusi ja seavad ohtu oma elud.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Kevade saabudes suureneb võrguettevõtte Elektrilevi halduspiirkonnas hüppeliselt juhtumite arv, kus elektriliinide läheduses kevadtööde tegijad põhjustavad tuhandetele inimestele elektrikatkestusi ja seavad ohtu oma elud.

«Selle aasta kolme kuuga on Elektrilevi võrgus tekkinud 35 riket puude langetamisega liinidele ja 34 riket kaevetöödega. Kokku on nendega tekitatud elektrikatkestusi 6400 tarbimiskohale,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ning lisas, et kui läheb soojemaks, suureneb tõenäoliselt hoogsalt katkestuste arv, mis on põhjustatud kaevetöödest.

Kõige sagedasemad ongi kevadel juhtumid, kus pärast maa sulamist alustatakse tööd, mis nõuab maakaevamist. Peamiselt linnaruumis ja asulates kasutatav maakaabel on üldjuhul 0,7 meetri sügavusel. See tähendab, et isegi labidaga kaevates on oht jõuda elektriliinideni.

Õhuliinide lähistel tekitavad rohkem muret kevadised raietööd ja rasketehnika, mis õhuliinidesse võib takerduda.

Jüri Klaaseni sõnul ütleb seadus selgelt, et kõik tööd elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega. «See on ühest küljest hädavajalik ohutuse tagamiseks, teisalt aitab ära hoida kahjusid ja vältida elektrikatkestuste tekitamist tuhandetele inimestele,» kõneles ta.

Klaassen julgust, et alati võib Elektrilevi poole pöörduda, kui oleks vaja nõu pidada ja elektriliinide asukohta täpsustada. Vajaduse korral tuleb kohale Elektrilevi spetsialist, kes selgitab ohukohti ja juhendab elektriliinide kaitsevööndis tegutsemist.

Kaitsevöönd on mõlemal pool õhuliini teljest madalpinges kaks meetrit, 6–20 kV liinidel 10 meetrit ja 35–110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. Ehitusseadustiku kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku taotluse leiab Elektrilevi veebilehelt. Kui liini lähedal töötades on tekkinud elektriohu olukord, andke sellest teada Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust numbril 112.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. 

Tagasi üles