R, 9.12.2022

Keskkonnaagentuur hindas Soomaa raie rahuldavaks

Joosep Laik
, reporter
Keskkonnaagentuur hindas Soomaa raie rahuldavaks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Soomaa metsa kaitsjad kahtlustavad, et hiljuti on maha võetud rohkem puid, kui metsafirmal on lubatud. Kontrollijad hindasid metsateo rahuldavaks.
Soomaa metsa kaitsjad kahtlustavad, et hiljuti on maha võetud rohkem puid, kui metsafirmal on lubatud. Kontrollijad hindasid metsateo rahuldavaks. Foto: Indrek Vainu

​Keskkonnaagentuuri kontroll näitas, et Soomaal eelmisel nädalal suuri vaidlusi tekitanud raie on tehtud rahuldavalt, aga kontrollijates tekitas kahtlusi puude vanuse kirjeldamine piiripealsetes olukordades.

Keskkonnaagentuuri kontrolli tulemusena selgus reedel ameti kommunikatsioonijuhi Valdo Jahilo sõnutsi, et metsakorraldaja tööd võib pidada rahuldavaks ja suuri vigu ei esinenud.

Kahtlused metsa vanusega

«Siiski tekkis mitme eraldise puhul kahtlus, ehk on piiripealsetes olukordades metsa kirjeldatud nii, et võimaldada raiet maksimaalses lubatud mahus,» ütles Valdo Jahilo. Kontroll tuvastas, et paljudel kinnistu eraldistel on tehtud veer- ja harvendusraied, mistõttu mets on inventuuri ajaga võrreldes väga palju muutunud. «Seetõttu ei olnud osal metsaeraldistest enam võimalik hinnata, kas metsakorraldaja kirjeldatud näitajad olid inventuuri ajal õiged,» nentis Jahilo.

Kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas eelmisel nädalal keskkonnainspektsioonile ja keskkonnaagentuurile avalduse, paludes Soomaal raie viivitamata peatada ja tellida uus, auditeeritud inventeerimine, mis hoiaks ära edasise keskkonnakahju.

Kodanikuühenduse andmetel tellis nimetatud osaühing möödunud aastal looduskaitseala metsa kohta uued inventeerimisandmed, mis näitab puistuid kohati 15–20 aastat nooremana kui eelmine, viis aastat varem tehtud inventuur. EMA hinnangul oli uus inventuur tellitud just selleks, et hiilida mööda Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast, mille alusel on seal üle 80-aastaste pehmelehtpuude raie keelatud.

Esmaspäeval Soomaa külastuskeskuses olnud raieteemalisel ümarlaual nentis keskkonnaamet, et pigem on õiged hilisemad metsainventuuri andmed.

Amet usub viimaseid andmeid

«Tahame teha keskkonnaagentuurile märgukirja või juhtida tähelepanu, et nad peaksid kaitsealadel olema eriti hoolsad. Aga me kaldume praegu arvama, et viimased metsainventuuri andmed on üsna tõesed, sest me teame selle konkreetse metsatüki ajalugu päris hästi,» ütles keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtspetsialist Kaili Viilma.

«See on kunagi olnud põllumaa ja me teame ligilähedaselt, millal see on metsastunud. Selle tõttu kipume arvama, et hilisemad andmed on tõesemad kui need, mis olid eelmises metsamajandamise kavas. Seal olid need vanused pigem üles hinnatud,» rääkis Viilma.

Tõramaa ümarlaual arutasid kohalik kogukond ja huvirühmad Sooma metsade majandamise hea tava ja seda, kuidas keskkonnaamet lähtub raiet lubades või keelates seadustest. Kohalikud elanikud olid Viilma sõnul väga põhjalikult valmistunud ja neil oli juba sõnastatud 20 ettepanekut, milles oli esile toodud, mida võiks Soomaal teisiti teha või täpsustada. 

Paljud nendest ettepanekutest olid tema kinnitusel ka sellised, mille kohta riigimetsa majandajad ütlesid, et neid põhimõtteid riigimetsade majandamisel juba järgitakse või need on teostatavad.

Märksõnad
Tagasi üles